Porodice čiji su članovi umrli od posledica izazvanih infekcijom virusom Covid 19, neće plaćati pogrebne troškove. Odluku o oslobađanju troškova doneo je Gradski štab za vanredne situacije Grada Novog Pazara a realizovaće je JKP “Čistoća”.

Štab je doneo odluku o nabavci metalne mobilne ogradu 2.5 metara dužine -60 komada, 3 kontejnera za smeće, 10 mobilnih taoleta; 10 klupa za sedenje; veliki rezervoar ili nekoliko manjih za pijaću vodu za obolele. Takođe, štab je doneo odluku o nabavci svega potrebnog po zahtevu Komandanta kasarne u Novom Pazaru, kako bi se montažna Vojna bolnica što pre osposobila za rad i funkcionisala.

Odlukom štaba stavlja se van snage deo Naredbe Gradskog štaba za vanredne situacije grada Novog Pazara donete nakon donošenja Odluke o proglašenju vanredne situacije, br.9-62/20 dana 25.06.2020.godine, a tiče se organičenja radnog vremena za str radnje-markete. Za sve ostale privredne subjekte, kojim je dozvoljen rad odnosno onima kojima Naredbama Štaba za vanredne situacije rad nije zabranjen i dalje važi ograničenje radnog vremena do 19h.

Nalaže se svim organima, organizacijama kao i drugim pravnim licima koja ističu zastave, da za vreme trajanja vanredne situacije i epidemije proglašene usled pojave i širenja bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na teritoriji grada Novog Pazara zastave spuste na pola koplja, odnosno jarbola.

Formira se Operativni tim za koordinaciju humanitarnih aktivnosti. Tim će činiti predstavnici svih humanitarnih organizacija, direktori zdravstevnih ustanova, javnih preduzeća. Timu mogu pristupiti sve humanitarne organizacije i pojednici koji se bave humanitarnim radom I prikupljanjem humanitarne pomoći za zdravstveni sistem. Koordinator Operativnog tima je Albin Škrijelj.


Do danas je na poseban račun Grada Novog Pazara koji je namenjen za borby protiv epidemije Covida19 uplaćeno je 2.361.551 RSD.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here