O POREZU će morati da misle članovi i ulagači u otvorene investicione fondove i vlasnici digitalne imovine, ali će zato poslodavci, koji upošljavaju nove radnike, i dalje moći da računaju na povlastice.
Izmenama zakona o porezu na dohodak građana i dobit pravnih lica, u poreski sistem se uvode alternativni investicioni fondovi, dok se produžava rok u kome država vraća plaćeni porez na zarade novih radnika do kraja sledeće godine.
Zakon o porezu na dohodak građana povećava i neoporezivi deo zarade. Umesto 16.300 dinara, od ove godine će bez nameta biti 18.300 dinara. Od sledeće godine ovaj iznos će se usklađivati sa rastom cena.
– U cilju daljeg podsticanja zapošljavanja i smanjivanja broja zaposlenih u sivoj zoni i njihovo prevođenje u status formalno zaposlenih, predlaže se dodatno produženje mera koje se odnose na poreske olakšice po osnovu zapošljavanja novih lica u vidu prava na povraćaj dela plaćenog poreza po osnovu zarade novozaposlenog lica u procentu od 65 do 75 odsto – stoji u obrazloženju propisa.
– Predlaže se produženje perioda primene olakšica po osnovu zarada novozaposlenih lica koje su isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2021. godine.
ZARADA OD DIGITALNE IMOVINE
I ZARADA od prenosa digitalne imovine oporezovaće se porezom na kapitalne dobitke. Predlaže se poresko oslobođenje za obveznike koji novčana sredstva od prodaje digitalne imovine ulože u osnovni kapital privrednog društva, odnosno u kapital investicionog fonda.
Povraćaj važi za nove zaposlene, koji su pre toga pola godine bili na birou, a pripravnici makar tri meseca. Povraćaj od 65 odsto pripada firmama koje zaposle do deset novih radnika. Za novih 10 do 99 radnika važi 70 odsto povraćaja, a onima koji angažuju više od 100 radnika vraća se 75 odsto poreza. Uslov je da se tim zapošljavanjem uvećava broj radnika u odnosu na stanje od 31. marta 2014. godine. Mikro, mala preduzeća i preduzetnici za nove radnike imaju pravo na 75 odsto povraćaja, a broj treba da je veći nego 31. oktobra 2015. godine.
Zakon predlaže uređenje poreskog tretmana prihoda koji građani ostvare po osnovu ulaganja u alternativne investicione fondove, odnosno prihoda od prenosa investicionih jedinica alternativnog investicionog fonda. Tretiraće se porezom na prihode od kapitala i porezom na kapitalne dobitke. Predlaže se pravo na poreski kredit kod godišnjeg poreza na dohodak građana po osnovu ulaganja u alternativni investicioni fond, odnosno investicione jedinice alternativnog investicionog fonda.

Izvor: Novosti
Foto: Tanjug

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here