Radna grupa za bezbijednost i zaštitu novinara saglasna je sa prijedlogom Udruženja sudija i tužilaca Srbije da inicira uvođenje novog krivičnog djela ”Napad na novinara u obavljanju poslova obavještavanja javnosti” u Krivični zakonik Srbije. U tom smislu podnijeće inicijativu Ministarstvu pravde za izmjene i dopune Krivičnog zakonika, saznaje Tačka.net.Prema prijedlogu, novo krivično djelo predviđalo bi sve radnje izvršenja analogno sa krivičnim djelom ”Napad na advokata”, tako što bi inkriminisalo napad na novinara ili člana njegove porodice, nanošenje lake tjelesne ili teške tjelesne povrede novinaru ili članu njegove porodice, a sankcionisalo bi i imovinsku štetu. Zakonom bi trebalo predvidjeti da se gonjenje za sva krivična djela izvršena prema novinarima u vezi sa obavljanjem njihove dužnosti preduzima po službenoj dužnosti, a ne kao sada po privatnoj prijavi, smatra UST i ukazuje da se opravdanje za ovu inkriminaciju nalazi u potrebi da se novinari zaštite u vršenju novinarske profesije, te da je obavljju slobodno, bez bojazni. Prema predlogu UST, krivično djelo bi glasilo “ko napadne novinara ili člana njegove porodice, u vezi sa obavljanjem novinarske profesije, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine”. Ako prilikom izvršenja djela učinilac nanese laku tjelesnu povredu novinaru ili članu njegove porodice ili prijeti upotrebom oružja, prijetila bi mu kazna od šest mjeseci do pet godina, a u slučaju nanošenja teške tjelesne povrede, kazna bi, prema predlogu UST, bila od jedne do osam godina. Za oštećenje ili uništenje imovine novinara ili člana njegove porodice, predložena je novčana kazna ili zatvor do dvije godine, a u slučaju da šteta prelazi 450.000 dinara, učiniocu bi prijetila kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. Ovo strukovno udruženje smatra da bi trebalo uvesti zabranu ublažavanja kazne za počinioca.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here