Bošnjačko nacionalno vijeće donijelo je odluku da podrži 22 projekta pristigla na  Javnom konkursu za dodjelu sredstava iz budžeta Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji za podsticanje projekata od opšteg interesa Bošnjaka koje realizuju fizička i pravna lica za 2021. godinu.
Bošnjačko nacionalno vijeće je 05.02.2021. godine raspisalo Javni konkurs za dodjelu sredstava iz budžeta Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji za podsticanje projekata od opšteg interesa Bošnjaka koje realizuju fizička i pravna lica na osnovu Odluke o raspisivanju javnog konkursa broj 121-09/2021 od 03.02.2021. godine.
Konkurs je bio otvoren od 05.02.2021. godine do 21.02.2021. godine i na njega je pristiglo ukupno 52 prijave.
Bošnjačko nacionalno vijeće je obrazovalo Komisiju za dodjelu sredstava fizičkim i pravnim licima za finansiranje ili sufinansiranje projekata od opšteg interesa Bošnjaka.
Komisija u sastavu dr. Amela Malićević – predsjednik, Selma Ikić, Amila Ćosović, Admir Smajović i Vahid Demirović je na osnovu kriterijuma navedenih u Javnom konkursu nakon izvršenog detaljnog pregleda svih pristiglih prijava sačinila preliminarnu listu izabranih projekata i istu dostavila odborima Vijeća na davanje saglasnosti
Po dobijenoj saglasnosti odbora, Komisija je Izvršnom odboru Vijeća dostavila obrazloženja i Prijedlog odluke o izboru projekata, kojim su predloženi projekti za finansiranje odnosno sufinansiranje iz budžeta Vijeća.
Prijedlog Komsije je bio da se podrži 21 projekat od ukupno pristiglih 52 projekta na Konkurs, 5 iz oblasti Obrazovanja na bosanskom jeziku, 14 iz oblasti Kulture Bošnjaka i 2 iz oblasti Službena upotreba bosanskog jezika i pisma.
Ukupno 5 prijava nisu zadovoljile formalnu provjeru dokumentacije te iste nisu razmatrane i ocjenjivane.
Na osnovu Prijedloga odluke o izboru projekta i uvida u prispjele projekte, Izvršni odbor Vijeća je odlučio da podrži 22 projekta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here