Na sajtu grada Novog Pazara objavljen je konkurs za izbor 15 kandidata za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova komunalnog milicionara.
Program stručnog osposobljavanja sprovodi ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, u saradnji sa ministarstvom nadležnim za sistem lokalne samouprave, a o ostvarenom uspehu izdaje se sertifikat koji se dostavlja nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.
Kako se navodi u oglasu gradske uprave, pravo prijave imaju  punoletni državljani Srbije, sa minimum srednjim obrazovanjem i bar godinom dana rada u struci, koji nisu pravosnažno osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i ranije nisu dobijali otkaz zbog teže povrede dužnosti.
Kandidati za komunalnu miliciju moraju biti psihofizički sposobni, ne smeju imati bezbednosne smetnje za obavljanje tog posla, da je nezaposlen.
Broj kandidata sa kojima se zaključuje ugovor o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara je 15 lica.
Sa kandidatima, koji budu izabrani, zaključuje se ugovor o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara i isti se upućuju na obuku o trošku Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara.
Nakon uspešno završene obuke, kandidati polažu ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog milicionara, nakon čega dobijaju sertifikat. Kandidat koji uspešno završi obuku ima pravo da učestvuje na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta komunalnog milicionara.
Prijava za javni poziv sadrži:ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, podatke o obrazovanju i podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova koje je kandidat na radnom mestu obavljao.
Uz prijavu sa biografijom, kandidati podnose sledeće dokaze:
-uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 mjeseci);
– izvod iz matične knjige rođenih (izdat na obrascu shodno Zakonu o matičnim knjigama, objavljenom u „Službenom glasniku RS“, br. 20/09, 145/14 i 47/18);
– diploma o stečenom srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju;
– isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
– uverenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon objavljivanja javnog poziva);
– lekarsko uverenje o psihofizičkim sposobnostima potrebnim za obavljanje poslova komunalne milicije, izdato iz od strane Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova (Beograd, ul. Durmitorska br.9);
– uverenje sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (izdato nakon objavljivanja javnog poziva).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here