Evidenciju o svim računovođama, ovlašćenim za pružanje računovodstvenih usluga, od danas, 1. januara, vodiće Agencija za privredne registre. Sva preduzeća i preduzetnici koji se bave ovim poslom moraće da dobiju dozvolu od Komore ovlašćenih revizora i da budu upisani u novi Registar pružalaca računovodstvenih usluga do 1. januara 2023. godine.
“Registar pružalaca računovodstvenih usluga jedinstvena je centralna elektronska baza podataka o preduzećima i preduzetnicima, koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga i dozvolu za pružanje tih usluga koja izdaje Komora ovlašćenih revizora”, ističu u APR.
Registar pružalaca računovodstvenih usluga predstavlja potpuno novi registar ustanovljen Zakonom o računovodstvu.
“Do 1. januara 2023. godine, svi koji žele da nastave sa obavljanjem pomenutih poslova moraju da dobiju dozvolu od Komore i moraju da budu upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga”, ukazuju u APR.
Nova godina donela je još jednu novinu u Agenciji.
Naime, u cilju digitalizacije što većeg broja servisa i usluga APR, Registar finansijskog lizinga od ove godine prelazi na potpuno digitalni način rada.
“Pored podnošenja prijava za registraciju ugovora o finansijskom lizingu, u Registru finansijskog lizinga će biti omogućeno podnošenje svih ostalih vrsta registracionih prijava elektronskim putem. Osim toga, izrađen je servis za preuzimanje podataka i dokumenata, uključujući i servis za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, koji će omogućiti elektronsko dostavljanje ovlašćenja za registraciju vozila nabavljenih putem finansijskog lizinga”, objašnjavaju u APR.

Izvor: nova.rs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here