Kvantna teleportacija – slanje kubita fotona kroz optički kabl preko velikih razdaljina – prvi put je uspešno demonstrirana. Dostignuće bi moglo da dovede do razvoja kvantnog interneta, što bi moglo da revolucionalizuje skladištenje podataka i računarstvo.

Naučnici Kalifornijskog tehnološkog instituta „Kaltek“, Nase i „Fermilaba“ su uspeli da pošalju kubite na razdaljinu od 44 kilometara uz visoku tačnost od preko 90 odsto.

Optička mreža kroz koju su poslati napravljena je od uobičajenih materijala, koji bi bili podudarni sa postojećom infrastrukturom.
„Želeli smo da pomerimo granice ovog tipa istraživanja i napravimo važne korake na putu realizacije stvarne primene kvantne komunikacije i mreža, kao i da testiramo fundamentalne ideje fizike”, rekao je za sajt Maderbord Panajotis Spentcuris, vođa kvantnog naučnog programa u „Fermilabu“.
Kubiti su kvantni analozi bitima, koji pomoću nula i jedinica sadrže i prenose informacije.
Mogu da istovremeno predstavljaju i „1“ i „0“ i to u stanju superpozicije, što znači da svaki novi kubit doprinosi snazi kompjutera eksponencijalno, a ne linearno.
Kvantna teleportacija je stoga prenos kvantnih stanja sa jedne na drugu lokaciju. Prenos je izvršen pomoću kvantnog sprezanja, kada su dve čestice povezane na takav način da se informacija između njih deli u istom trenutku.
Kubiti komuniciraju po verovatnoći vođenoj teoriji kvantne mehanike umesto uobičajenih zakona logike. I dalje postoji sistem dva izbora binarnog koda, ali dolaženje do odgovora inkorporira kvantnomatematičke ideje zapetljavanja, poklapanja i interferencije.
Zahvaljujući kvantnom fenomenu, kvantni računari mogu da uporedo obrađuju ogromne količine informacija, dok tradicionalni kompjuteri moraju da ih obraćuju sekvencionalno, odnosno postepeno.
RTS/GG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here