Povodom pisanja lokalnih internet portala o postupanju Osnovnog suda u Novom Pazaru u predmetu protiv osumnjičenog Dazdarević Adisa iz Novog Pazara, radi potpunog i pravilnog informisanja javnosti, Osnovni sud u Novom Pazaru izdao je saopštenje za javnost u kome se navodi da je odluka o odredivanju pritvora samo početna faza krivičnog postupka. Iz Osnovnog suda apeluju na medije da se, pre nego objave informacije obrate sudu radi pojašnjenja odluka koje izazivaju pažnju javnosti.

Pritvor je jedna od mera kojom se obezbeduje prisustvo okrivljenog i nesmetano vodenje krivičnog postupka. – navodi se u saopštenju Osnovnog suda .Pritvor se može odrediti protiv lica za koje postoji osnovana sumnja da je učinilo krivično delo ako:

  • se krije ili se ne može utvrditi njegova istovetnost ili ako postoje druge okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva;
  • ako postoje okolnosti koje ukazuju da će uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela;
  • ako osobite okolnosti ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo ili dovršiti pokušano;
  • i ako je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko deset godina, odnosno kazna zatvora preko pet godina za krivično delo sa elementima nasilja.

Sudija je po svojoj savesti i slobodnom sudijskom uverenju, u skladu sa vlastitom procenom činjenica i tumaćenjem prava, uz obezbeđenje pravičnog suđenja i poštovanje procesnih prava okrivljenog garantovanih Ustavom, zakonom i međunarodnim aktima, odlučio da nisu ispunjeni zakonski uslovi za odredivanje pritvora. Na ovu odluku nezadovoljna strana ima pravo žalbe – navodi se u saopštenju, uz napomenu da je svaka odluka suda osnov za preispitivanje u nekom višem stepenu.

Iz Osnovnog suda naglašavaju da odlučivanjem o pritvoru sud ne odlučuje da li je okrivljeni kriv ili nije. O eventualnoj krivici će se odlučiti u krivičnom postupku koji tek treba da počne.

Sudije Osnovnog suda u Novom Pazaru sude i presuđuju na osnovu Ustava, zakona i dnigih opštih akata, potvrđenih medunarodnih ugovora i opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava. Apelujemo ma urednike i novinare medija, da se zbog značaja održavanja poverenja građana u rad suda i pravosuđa, ubuduće obrate sudu radi pojašnjenja odluka koje izazivaju pažnju javnosti, pre nego što objave netačne informacije – navodi se u saopštenju Osnovnog suda u Novom Pazaru.

S.Lj.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here