Sednica Skupštine Novog Pazara, koja je juče oko 22 sata prekinuta nakon usvojenih 17 tačaka dnevnog reda danas je nastavljena oko 10 sati.
Odbornici su juče usvojili niz značajnih odluka za bolje funkcionisnje Grada Novog Pazara.
Odbornici Skupštine grada Novog Pazara su tokom prvog dana usvojili Odluku o izmenama i dopunama plana generalne regulacije za naselja Novopazarska banja, Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, deo oko Gazilara, kao i delove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, Ćeremidžinica i Šutenovac.
Usvojen je i operativni plan odbrane od poplava na vodama drugog reda, kao i sporazum o saradnji u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i poslova razvoja civilne zaštite gradova i opština u slivu Zapadne Morave.
Na zasedanju lokalnog parlamenta usvojen je I predlog odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva i javnih površina na teritoriji grada Novog Pazara. Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade i olakšice za korišćenje javnih površina (ulice, trgovi, nekategorisani putevi, gradsko zelenilo, pešačke zone, biciklističke staze, folderi reka i ostalo u skladu sa zakonom), na teritoriji grada Novog Pazara, koje pripadaju upravljaču javnih površina – JP za uređivanje građevinskog zemljišta ,,Novi Pazar“ .
Odlukom o uslovima ozakonjenja objekata, izgrađenih na površinama javne namene data je mogućnost da komisija da saglasnost za one objekte koji ne izlaze iz svoje parcele ili na saobraćajnicu, kao i za one koji se vide na satelitskom snimku 2015. godine.
Direktori pojedinih javnih preduzeća podneli su izveštaje o radu za prošlu godinu .
Usvojen je I predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Novog Pazara za 2021. Godinu, kao I odluka o određivanju nadležnog organa za spovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara;
Drugog dana skupštinskog zasedanjaodbornici će raspravljati i o predlogu odluke o organizaciji gradskih uprava grada Novog Pazara, a biće i prezentavan završni račun budžeta za 2019.godinu.
Na ovoj sednici biće izabran i član Gradskog veća.
Odbornici će raspravljati o još preko 30 tačaka dnevnog reda.
S.Redžepefendić
foto: Senko Župljanin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here