Odbornici Skupštine grada Novog Pazara usvojili su Odluku o izmenama i dopunama plana generalne regulacije za naselja Novopazarska banja, Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, deo oko Gazilara, kao i delove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, Ćeremidžinica i Šutenovac.
Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su i operativni plan odbrane od poplava na vodama drugog reda, kao i sporazum o saradnji u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i poslova razvoja civilne zaštite gradova i opština u slivu Zapadne Morave.
Na zasedanju lokalnog parlamenta usvojen je I predlog odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva i javnih površina na teritoriji grada Novog Pazara.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade i olakšice za korišćenje javnih površina (ulice, trgovi, nekategorisani putevi, gradsko zelenilo, pešačke zone, biciklističke staze, folderi reka i ostalo u skladu sa zakonom), na teritoriji grada Novog Pazara, koje pripadaju upravljaču javnih površina – JP za uređivanje građevinskog zemljišta ,,Novi Pazar“ .
Odlukom o uslovima ozakonjenja objekata, izgrađenih na površinama javne namene data je mogućnost da komisija da saglasnost za one objekte koji ne izlaze iz svoje parcele ili na saobraćajnicu, kao i za one koji se vide na satelitskom snimku 2015. godine.
Direktori pojedinih javnih preduzeća podneli su izveštaje o radu za prošlu godinu .
Usvojen je I predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Novog Pazara za 2021. Godinu, kao I odluka o određivanju nadležnog organa za spovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara;
Drugog dana skupštinskog zasedanjaodbornici će raspravljati i o predlogu odluke o organizaciji gradskih uprava grada Novog Pazara, a biće i prezentavan završni račun budžeta za 2019.godinu.
Na ovoj sednici biće izabran i član Gradskog veća. Za novog člana Gradskog veća predložena je diplomirana pravnica Pemba Džanković.
Nakon usvojenih 17 tačaka dnevnog reda, sednica je prekinuta i biće nastavljena sutra u 10 sati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here