Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poslalo je dopis direktorima srednjih škola u kojem se navodi da je veoma važno da se kontinuirano prate i ocenjuju učenička postignuća na način koji neće dodatno da optereti učenike i nastavnike, u okviru neposrednog obrazovno – vaspitnog rada.
Kako se ističe, prilikom ocenjivanja treba insistirati na bitnim sadržajima i aktovnostima koji su ključni za ostvarivanje ishoda, piše u saopštenju ovog Ministarstva.
U želji da đaci što uspešnije završe školsku godinu potrebno je da se nastava i ostali oblici nastavnog rada pripremaju i realizuju u funkciji ostvarivanja propisanih ishoda kroz odgovarajuće sadržaje i aktivnosti.
Potrebno je voditi računa o pažljivom planiranju usmenih i pismenih provera, ali i o tome da se ocenjivanje vrši i na osnovu procena o angažovanju i rezultatima rada, naročito putem izlaganja i predstavljanja radova, učešća u debatama i diskusijama, pisanju eseja, domaćih zadataka, učešća u grupnim radovima, projektima…

Izvor: Blic

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here