Od sada, kao i do sada, u praksi bi porez u Srbiji morali da plate zaposleni kod stranog poslodavca u zemlji u kojoj je poreska stopa manja od 10 odsto, koliko iznosi u Srbiji i sa njom ne postoji sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, naveo je ministar Siniša Mali u saopštenju.
Svi koji rade u državama kojima su opterećenja veća, a to je ubedljiva većina, i dalje ne duguju ništa.
– Suština je da se propisi u pogledu oporezivanja zarada koje naši građani ostvare u inostranstvu nisu menjali od početka ovog veka. Ljudi koji rade i žive u inostranstvu znaju gde treba da plaćaju porez – istakao je ministar finansija Siniša Mali.
– Naši rezidenti uvek imaju pravo na poreski kredit po osnovu poreza koji je plaćen na zaradu koja im je isplaćena u inostranstvu, bez obzira na to da li Republika Srbija ima zaključen ugovor o izbagavanju dvostrukog oporezivanja sa državom u kojoj je naš rezident ostvario zaradu. S obzirom na to da je stopa poreza na zarade u Srbiji 10 odsto, po pravilu, pravo na poreski kredit će biti dovoljno da u potpunosti otkloni obavezu plaćanja poreza na zarade u Srbiji. Za lica koja nisu osiguranici prema domaćim propisima kojima se ta oblast uređuje, ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Izvor: Blic
Foto: VESNA LALIĆ / RAS SRBIJA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here