SVI koji žele da kupe polovni mobilni telefon, bicikl, ko-sačicu, njivu ili vikendicu na Dunavu, osim na poznatim sajtovima s oglasima, moći će ono što im je potrebno da potraže i na platformi “e-aukcija” Ministarstva pravde, koja startuje u petak, 14. avgusta. Možda baš tu željenu robu nađu jeftinije.

Reč je o platformi na kojoj će se vršiti licitacije pokretnih i nepokretnih stvari koje su predmet prodaje tokom izvršnog postupka. Sve što se prodaje u ovom postupku biće, konačno, dostupno svima, na jednom mestu, potpuno pregledno. Nova platforma omogućiće odvijanje postupka elektronskim putem, počev od objavljivanja nadmetanja, preko licitiranja, do oglašavanja najpovoljnije ponude.

– Ciljevi automatizacije jesu jačanje pravne sigurnosti i eliminisanje svih do sada uočenih problema u javnim prodajama – objašnjava, za “Novosti”, ministarka pravde Nela Kuburović. – Analizom primene dosadašnjih propisa ustanovljeno je da je javna prodaja u izvršnom postupku najslabija karika i da je godinama vladala nedopustiva praksa da uzak krug pravnih, odnosno fizičkih lica, jedini figurišu kao uspešni ponuđači u zemlji. Onemogućavalo se ravnopravno učestvovanje, slobodna i otvorena konkurencija svih zainteresovanih, nije postojao transparentan i pošten postupak, a sve ovo sprečavalo je postizanje najpovoljnije cene.

SMANjENE CENE

NA postupke pokrenute posle 1. januara primenjuje se nova tarifa za javne izvršitelje. Time je značajno redukovan broj odluka i smanjen broj radnji koje izvršitelj može da tarifira. Između ostalog, on neće moći da tarifira ni održavanje elektronske prodaje preko “e-aukcije”.

Ovaj sistem već godinama se koristi u razvijenim zemljama kao što su Estonija, Nemačka, Austrija, Italija, Španija, Holandija, Portugalija, Mađarska… Njihova iskustva pokazuju da se preko e-aukcija smanjuju zloupotrebe i postiže veća cena.

Aplikacijom administrira Ministarstvo pravde, kaže ministarka Kuburović:

– Ni javni izvršitelj, ni učesnici u postupku međusobno, neće znati ko se “krije” iza svake konkretne ponude. Ovo je bilo nužno uspostaviti da bi se vratilo poljuljano poverenje javnosti u nosioce javnoizvršiteljske profesije.

Svaki učesnik dobija poseban identifikacioni broj, koji čuva njegovu anonimnost do kraja postupka. Podaci na platformi, inače, sadrže površine objekata, fotografije, pravne osnovne sticanja, po mogućstvu čak i video-zapise. Niz rešenja potpuno će onemogućiti učešće ljudskog faktora, pre svega kad je u pitanju jemstvo, koje se ubuduće uplaćuje na poseban račun Ministarstva pravde, umesto na namenski račun javnog izvršitelja. Aplikacija sama ponudiocima koji uplate jemstvo u propisanoj visini i roku odobrava učešće u nadmetanju. Pre toga, kod prijavljivanja, potencijalni kupac dobija automatski generisanu uplatnicu.

POMOĆ USAID I EVROPSKE UNIJE

ELEKTRONSKO javno nadmetanje predviđeno je poslednjim izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, od 1. januara. Pomoć Ministarstvu pravde stigla je kroz USAID projekt Vladavina prava i EU projekt “EU uz pravdu – Podrška za Poglavlje 23”.

Javni izvršitelj objavljuje nadmetanje na portalu, a pored zaključka o prodaji, unosi niz važnih podataka o izvršnom poveriocu i dužniku, o licima koja imaju zabranu učešća (izvršitelji i njihovi zamenici i pomoćnici), o onima koji su oslobođeni jemsta. Svi uneti podaci se automatski povlače iz baze u slučaju da neko od stranaka ponovo učestvuje u drugom postupku.

Korisnici aplikacije mogu biti registrovani i neregistrovani. Neregistrovanima su podaci o svim javnim nadmetanjima dostupni sve vreme. Registrovani korisnik se postaje tako što se logovanjem na aplikaciju dobije generisana uplatnica za uplatu članarine od 2.000 dinara godišnje. Za tu sumu svako može u svakom trenutku da uzme učešće u bilo kom nadmetanju.

Novina je i onlajn punomoćje snabdeveno elektronskim potpisom, pa svako može da ovlasti npr. advokata da učestvuje u javnom nadmetanju u njegovo ime. Neophodan uslov za korišćenje aplikacije je elektronski sertifikat, odnosno potpis (ima ga na čipovanoj ličnoj karti).

Izvor:Novosti

Foto: Depositphotos

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here