Korisnici nemaju nikakvih troškova u vezi sa preuzimanjem brojila koje je u toku, navode za B92.net iz Elektroprivrede Srbije.
Naime, EPS ovim preuzima i obavezu održavanja preuzete opreme i snosiće troškove budućeg održavanja mernih uređaja, merno razvodnih ormana, priključnih vodova, instalacija i opreme u merno razvodnom ormanu.
Osim toga, iz EPS ističu da kada je operator distributivnog sistema vlasnik mernog uređaja, u slučaju promene snabdevača električnom energijom korisnici takođe nemaju nikakve troškove.
Svi snabdevači električnom energijom u Srbiji, u skladu sa Zakonom o energetici, koristite distributivnu mrežu operatora distributivnog sistema „Elektrodistribucija Srbije“. Deo distributivne mreže je i merni uređaj, tako da promena snabdevača ne dovodi do bilo kakvih novih troškova vezanih za merni uređaj, objasnili su nam iz tog preduzeća.
Od ukupno 3.684.000 mernih mesta, Elektrodistribucija Srbije je do sada preuzela opremu i merne uređaje na oko 600.000 mernih mesta. Plan je da se u upravo započetoj fazi preuzme još 650.000 mernih uređaja na teritoriji cele Srbije, najavljuju iz EPS.
Ko ne potpiše…
Međutim, kako kažu, korisnik koji ne potpiše ugovor o preuzimanju, ostaje odgovoran za funkcionalnu ispravnost i održavanje mernih uređaja, merno razvodnih ormana, priključnih vodova, instalacije i opreme u merno razvodnom ormanu, a to u praksi znači da će snositi sve buduće troškove održavanja kao i troškove zamene dotrajale opreme koja ne ispunjava tehničke propise.
“Mnogi građani imaju dileme, jer imali su i značajan trošak prilikom priključenja na distributivnu mrežu, dakle moramo da potpišemo ugovor sa snabdevačem da se odričemo svojine a da za to nije predviđena nikakva naknada”, kaže za Prvu TV Nikica Jovanović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije.
“Potrošači nemaju dovoljno informacija po ovom pitanju, to jest, dobili smo informacije da će oni koji ne potpišu morati da plaćaju održavanje tehničkih uređaja – brojila”, dodaje Jovanovićeva.
Prema njenim rečima, tu ostaje otvoren čitav niz pitanja, na koja treba odgovoriti kako bi se građani dovoljno informisali.
Zakon o energetici
Prema Zakonu o energetici, brojilo za električnu energiju odnosno merni uređaj, merno razvodni orman u kojem se nalazi, priključni vod, instalacije i oprema u merno razvodnom ormanu deo su distributivne elektroenergetske mreže.
U skladu sa Zakonom o energetici, „Elektrodistribucija Srbije“, u svojstvu operatora distributivnog sistema dužna je da od svih korisnika preuzme merne uređaje, merne ormare, priključne vodove i instalacije koji čine deo elektrodistributivne mreže.
Cilј preuzimanja je objedinjavanje kompletne elektrodistributivne mreže u nadležnost operatora distributivnog sistema i samim tim rasterećenje korisnika sistema od budućih troškova održavanja, a sve u skladu sa Zakonom o energetici.

Izvor: B92, TV PRVA
Foto: Depositphotos, ChiccoDodiFC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here