Rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2020. godinu za poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica!

Porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja, prema Zakonu o porezima na imovinu. Taj rok ističe u četvrtak, 14. avgusta i važi i za poreske obveznike koji još uvek nisu dobili poreska rešenja za 2020. godinu.

Problem je što ova rešenja najčešće stižu na adrese vlasnika stanova i kuća sa nekoliko meseci zakašnjenja, odnosno obveznici ih za tekuću godinu dobiju tek u martu, aprilu ili maju, a ove godine je pandemija korona virusa pomerila i te kalendarske rokove.

Porez na imovinu plaća se, inače, kvartalno, i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, tako da rate dospevaju oko 15. u mesecu: februaru, maju, avgustu i novembru.

Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, koja trenutno iznosi 9,25 odsto.

Za izbegavanje plaćanja poreza na imovinu predviđena je kazna od 5.000 dinara.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode.

Izvor: Mondo

Foto: GULIVER / GETTY IMAGES , ANDREI_R/ISTOCKPHOTO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here