Javno komunalno preduzeće “Gradska čistoća” polako se vraća u stari režim rada. Radnici koji su zbog pandemije bili na bolovanju, većinom su se vratili na posao i trude se da osim održavanja grada porade i na njegovoj estetitici.

Tokom pandemije korona virusa, Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ radilo je punim kapacitetom, iako sa velikim deficitom u kadru, jer je većina radnika bila na bolovanju. Ovaj manjak radnika im je stvarao veliki problem kada je organizovanje aktivnosti u pitanju, ali sada konačno mogu da se vrate na stari režim rada i aktiviraju se na onim delatnostima koje su bile zanemarene tokom vanrednog stanja kao što su održavanje zelenih površina i reciklaža. Takođe će se raditi i na preuređivanju deponije Golo brdo.

Ono što je tokom vanredne situacije bilo prioritetno jeste iznošenje smeća, dezinfekcija ulica i pogrebne usluge, pa su svi kapaciteti bili usmereni na tu stranu. Nakon što virus polako jenjava, direktor ističe da je vreme da se poradi na održavanju i estetici grada. Pa se tako planira čišćenje korita reka, šetališta pored reka, Gradskog parka i čišćenje ulica.

Radnici “Gradske čistoće” tokom cele pandemije bili su u prvim redovima i održavali grad, pa iz tog razloga bi bilo poželjno da im se građani oduže na taj način što će redovno izmirivati svoje obaveze prema ovom preduzeću.

M. J.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here