Screenshot: YouTube/RTK

Esad Džudžo, jedan od utemeljitelja Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji, osnivač i direktor Centra za bošnjačke studije, govorio je o položaju i ostvarivanju nacionalnih prava Bošnjaka za program Radio-televizije Kosova (RTK).

Džudžo kaže da su Bošnjaci u Srbiji počeli da ostvaruju svoja nacionalna prava donošenjem Zakona o manjinskim pravima i slobodama.

“Kada je formiran insitut nacionalnih vijeća na osnovu Ustava iz 2006. godine, a shodno Okvirnoj Povelji i pravima nacionalnih manjina Vijeća Evrope i Povelji o manjinskim i regionalnim jezicima 2008. godine je konačno donijet poseban zakon o nacionalnim vijećima”, naglašava Džudžo.

Opširnije u prilogu RTK:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here