– SPISAK LITERATURE ZA UPOZNAVANJE I EDUKACIJU Spisak izbora 501 knjige o bošnjačkom identitetu, nastao je kao potreba da mladi bošnjački istraživači na jednom mjestu imaju uvid u bošnjačku kulturno-historijsku građu i da posjeduju jedan sveobuhvatan spisak važnih knjiga za upoznavanje i proučavanje vlastitog identiteta. Danas, kada nije svima dostupna preporuka starijih znanstvenika, kulturnih poslenika i autora literature, potrebno je dostaviti upute za istraživanje i pronalaženje literature. U tom smislu, smisao pravljenja ovog spiska je upravo u tome da se obilaskom bošnjačkih, ali i drugih biblioteka, na akademijama, univerzitetima i u knjižnicama, ljudi najprije budu upoznati sa naslovima i autorima koje treba pronaći i čitati. Ovaj spisak ima za cilj da obuhvati sve epohe od staroga vijeka i prvih pomena Bošnjaka i historijskih prostora na kojima su živjeli i na kojima žive, da istraživače upozna sa tragovima materijalnog i nematerijalnog naslijeđa, od opće historije, jezika, pisma, geografije, epigrafike, onomastike, običaja, književnosti, epike i znamenitih ličnosti. Ovdje su zastupljeni različiti autori sa različitih prostora, koji su šire ili posebno obrađivali određene teme. Tu su autori sa najvišim akademskim i univerzitetskim zvanjima, historičari, jezikoslovci i kulturni stvaraoci bez kojih ne bismo mogli znati onoliko koliko znamo o sebi danas. U cilju afirmacije, zastupljeni su i autori koji su se periodično bavili istraživanjima, kako iz ljubavi, tako i iz potrebe da ostave traga u bošnjačkoj historiji i bošnjačkim naraštajima. Međutim, da bi priča bila potpuna, navedena su i djela nebošnjačkih autora koji su korektno iznijeli svoja istraživanja, među kojima se nalaze i mnogi poznati regionalni i svjetski autori. Ovdje, svakako, izneseni su samo naslovi historijske građe, među kojima se ne nalaze književna djela od historijskog značaja i dokumenti poput državničkih i državotvornih, koji se mogu naći na posebnom spisku i uz konsultacije sa našim poznavaocima književne historije i zaostavštine. Njih posebno molimo da se uključe. Druga namjena ovog spiska literature je da posluži neupućenim i zlonamjernim ljudima koji osporavaju bošnjake, bošnjačku kulturu, bosanski jezik i povijesne prostore koje bošnjaci nasjeljavaju i u kojima bivstvuju u svojoj intelektualnoj i etičko-humanističkoj posebnosti. Njima se nemamo pravo opravdavati, niti imamo obavezu braniti svoj identitet, ali ih humanih razloga im ovaj spisak činimo vidljivim. Svjesni smo da samo postupak čitanja i proučavanja može oplemeniti čovjeka i lišiti ga zabluda o nametanjima, negiranjima i destrukcijama prema drugome, pa i vjerujemo da je put savladavanja konflikta, put kojim idu razumni koji su spremni da uče, nauče i shvate. Sa željama da se ovaj spisak pretvori u potraživanje literature koja će biti dostupna svima u možda nekoj online biblioteci za sve Bošnjake na svim meridijanima svijeta, ali i za sve ostale ljude željne upoznavanja i znanja, dostavljam ovaj dokument. NAPOMENA: Izbor literature predstavlja lični izbor referentne kulturno-historijske građe autora ovog teksta. Nijesu navođene akademske i druge titule autora knjiga iz razloga moguće nepotpunosti trenutnih podataka o istima, s obzirom na dalja usavršavanja i preferencije. SPISAK SASTAVIO: MR. DŽENIS ŠAĆIROVIĆ, PREDSJEDNIK SKUPŠTINE MATICE BOŠNJAKA SANDŽAKA A CONSIZE HISTORY OF BOSNIA, CATHIE CARMICHAEL ACADEMIA, MUAMER ZUKORLIĆ AKOVO – BIJELO POLJE, RAGIP SIJARIĆ ALIJA DŽOGOVIĆ – KNJIŽEVNE STUDIJE, SUADA A. DŽOGOVIĆ ANTIČKA NASELJA I KOMUNIKACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI, ESAD PAŠALIĆ ANTIČKI KULTNI I VOTIVNI SPOMENICI NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE, ENVER IMAMOVIĆ ANTOLOGIJA BOŠNJAČKE PRIPOVJETKE XX VIJEKA, ENES DURAKOVIĆ ANTOLOGIJA BOŠNJAČKOG ESEJA XX VIJEKA, ALIJA ISAKOVIĆ ANTOLOGIJA STARIH BOSANSKIH TEKSTOVA SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE PISMENOSTI, MEHMEDALIJA MAK DIZDAR ANTQUARIAN RESEARCHES IN ILLYRICUM, PARTS I AND II (FROM ARCHEOLOGIA), ARTHUR J. EVANS ARHEOLOŠKI LEKSIKON BOSNE I HERCEGOVINE, BORIVOJ ČOVIĆ, NADA BAGARIĆ, NEDŽAD ČMAJČANIN, SLOBODAN KUDRA, DRAGOJEVIĆ ZORAN I RADOVANOVIĆ MIODRAG ARHIVSKA GRAĐA ZA HISTORIJU BOSNE I HERCEGOVINE – ISPISI IZ KNJIGA KANCELARIJE DRŽAVNOG ARHIVA U DUBROVNIKU 1341-1526, ESAD KURTOVIĆ ATLAS DIJALEKATSKIH IZOGOSA U SANDŽAKU ALIJA DŽOGOVIĆ AVDO MEĐEDOVIĆ NA RASKRŠĆU REPRODUKCIJE I KREACIJE, DUŠICA MINJOVIĆ BEHAR: KNJIŽEVNO-HISTORIJSKA MONOGRAFIJA, MUHSIN RIZVIĆ BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978-2000., ESAD KURTOVIĆ BIBLIOGRAPHIA ILLYRICA (U 3 TOMA), ALEKSANDAR STIPČEVIĆ BIJELA KNJIGA ŽRTAVA SANDŽAKA (U PET TOMOVA), FEHIM DŽOGOVIĆ BIR ULSUN DOGUSU: GECMISTEN GUNUMUZE BOSNAKLAR, AYDIN BABUNA BOGOMILI, CRKVA BOSANSKA I KRSTJANI, BOŽIDAR PETRANOVIĆ BOGUMILI SANDŽAKA, SULEJMAN ALIČKOVIĆ BOGUMILSTVO KAO RELIGIOZNO-POVIJESNI TE KAO SOCIJALNI I POLITIČKI PROBLEM, IVO PILAR BOSANČICA, PRILOG BOSANSKOJ POLEOGRAFIJI, ĐURO TRUHELKA BOSANDKI PAŠALUK: POSTANAK I UPRAVNA PODJELA, HAZIM ŠABANOVIĆ BOSANSKA CRKVA – NOVO TUMAČENJE, JOHN V. A. FINE, JR BOSANSKA KATAKLIZMA – STUDIJA SLUČAJA FOČA, HUSEIN BALIĆ BOSANSKA KRAJINA NEPRESUŠIVI IZVOR REVOLUCIONARNIH SNAGA, OSMAN KARABEGOVIĆ BOSANSKA KRALJEVINA SREDINOM XV. VIJEKA, MITHAT SPAHIĆ BOSANSKE POVELJE – SLOBODA I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA, VIJEĆE KONGRESA BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA BOSANSKI BUKVAR – BOSNA, BOSANCI I BOSANSKI JEZIK, NEDŽAD IBRIŠIMOVIĆ BOSANSKI DUH U KNJIŽEVNOSTI – ŠTA JE TO?, MUHAMED FILIPOVIĆ BOSANSKI ELAJET OD KARLOVAČKOG DO POŽAREVAČKOG MIRA, ENES PELIDIJA BOSANSKI HERETICI, ANTO BABIĆ BOSANSKI IDENTITET I SUVERENITET, OMER IBRAHIMAGIĆ BOSANSKI IZAZOVI, NIJAZ DURAKOVIĆ BOSANSKI JEZIK I BOŠNJACI, AMIRA IDRIZBEGOVIĆ BOSANSKI JEZIK IZMEĐU LINGVOCIDA I LINGVOSUIDICA, SAFET KADIĆ BOSANSKI JEZIK SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE, ALIJA DŽOGOVIĆ BOSANSKI JEZIK U 100 PITANJA I 100 ODGOVORA, DŽEVAD JAHIĆ BOSANSKI JEZIK, JAHJA FEHRATOVIĆ BOSANSKI JEZIK, SENAHID HALILOVIĆ BOSANSKI MUSLIMANI U AUSTRALIJI, DŽAVID HAVERIĆ BOSANSKI MUSLIMANI U OSMANSKOJ DRŽAVI, AVDO SUĆESKA BOSANSKI NAMJESNICI OSMANSKOG DOBA, BIŠČEVIĆ VEDAD BOSANSKI PAŠALUK (PRVI I DRUGI DIO), HAZIM ŠABANOVIĆ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI – AKTUELNI PRAVOPISI – SLIČNOSTI I RAZLIKE, HASNIJA MURATAGIĆ-TUNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA KNJIŽEVNA HRESTOMATIJA, ANTOLOGIJE, ĐENANA BUTUROVIĆ BOSANSKOHERCEGOVAČKI GRADOVI NA RAZMEĐU XIX. I XX. STOLJEĆA, ILIJAS HADŽIBEGOVIĆ BOSANSKO-HERCEGOVAČKI LISTOVI U XIX VEKU, TODOR KRUŠEVAC BOSANSKO-HUMSKI KRISTJANI I KATARSKO-DUALISTIČKI POKRET U SREDNJEM VIJEKU, FRANJO ŠANJEK BOSANSKO-MUSLIMANSKA KNJIŽEVNOST U DOBA PREPORODA, MUHSIN RIZVIĆ BOSANSKOMUSLIMANSKA USMENA EPIKA, DŽENANA BUTUROVIĆ BOSANSKO-TURSKI RJEČNIK, MUHAMED HEVAI USKUFI BOSNA – KRATKA POPULARNA POVIJEST, FADIL EKMEČIĆ BOSNA – TRAGOVI POSTOJANJA I UNIŠTAVANJA, MEHMED BUBLIN BOSNA I BOŠNJACI – DRŽAVA I NAROD KOJI SU TREBALI NESTATI, OMER IBRAHIMAGIĆ BOSNA I BOŠNJACI BIHORA, RAIF HAJDARPAŠIĆ BOSNA I BOŠNJACI, MUHAMED ALIČIĆ BOSNA I BOŠNJACI, ZAIM BILALBEGOVIĆ BOSNA I BOŠNJAŠTVO, ADIL ZULFIKARPAŠIĆ BOSNA I HERCEGOVINA – OD NAJSTARIJIH VREMENA DO KRAJA DRUGOG SVJETSKOG RATA, GRUPA AUTORA, BOSANSKI KULTURNI CENTAR SARAJEVO BOSNA I HERCEGOVINA 1788-1912, GALIB ŠLJIVO BOSNA I HERCEGOVINA 1918-1925, NUSRET SEHIĆ BOSNA I HERCEGOVINA I BOŠNJAŠTVO, UNIVERZITET U TUZLI BOSNA I HERCEGOVINA OD NAJSTARIJIH VREMENA DO KRAJA DRUGOG SVJETSKOG RATA, IBRAHIM TEPIĆ BOSNA I HERCEGOVINA OD VANCEOVE MISIJE DO DAYTONSKOG SPORAZUMA, KASIM BEGIĆ BOSNA I HERCEGOVINA U ANTIČKO DOBA, IVO BOJANOVSKI BOSNA I HERCEGOVINA U DRUGOM SVJETSKOM RATU 1941-1945., RASIM HUREM BOSNA I HERCEGOVINA U SPISIMA DŽEVDET-PAŠE, KERIMA FILAN BOSNA I HERCEGOVINA U XIX. STOLJEĆU U SPISIMA STRANIH IZVJEŠTAJA, GALIB ŠLJIVO BOSNA I HERCEGOVINA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE, HAMDIJA KAPIDŽIĆ BOSNA I HERCEGOVINA, AMEL SALIHBAŠIĆ BOSNA I HERCEGOVINA: TRADICIJA KOJU SU IZDALI, JOHN FINE I ROBERT J. DONIA BOSNA I HERCEGOVINA-NAJVAŽNIJE GEOGRAFSKE, DEMOGRAFSKE, HISTORIJSKE, KULTURNE I POLITIČKE ČINJENICE, MUHAMED FILIPOVIĆ BOSNA I NJENI SUSJEDI U SREDNJEM VIJEKU, ELMEDINA DURANOVIĆ, ENES DEDIĆ I NEDIM RABIĆ BOSNA I SANDŽAK U SATIRIČNOJ I ILUSTROVANOJ PERIODICI (1878-1918), DAMIR GRUDA BOSNA JE ODBRANJENA ALI NIJE OSLOBOĐENA, OMER IBRAHIMAGIĆ BOSNA JE VEĆA OD EVROPE, ENES RATKUŠIĆ BOSNA OD ISTOKA DO ZAPADA, AZIZ HUREM BOSNA RASKRSNICA EVROPE, ŠEFKIJA ČEKIĆ BOSNA U EGZILU 1945-1992., SMAIL BALIĆ BOSNA U EVROPSKIM ENCIKLOPEDIJAMA, NURIJA AGIĆ BOSNA, BOŠNJAŠTVO I BOSANSKI JEZIK, MATICA BOŠNJAKA BOSNIA A SHORT HISTORY, NOEL MALCOLM BOSNIA ACULTURAL HISTORY, IVAN LOVRENOVIĆ BOSNIA AND HERZEGOVINA – GENOCIDE, JUSTICE AND DENIAL, MARKO ATTILA HOARE BOSNIA AND HERZEGOVINA – HISTORY, PEOPLE, CULTURE, TRAVEL AND TOURISM, ENVIRONMENT, SAMUEL MATTHEWS BOSNIA HERZEGOVINA BOSNIAKS, LEA RAWLS BOSNIA IN HISTORIC PERSPECTIVE, ĆAMIL AVDIĆ BOSNIA THE GOOD – TOLERANCE AND TRADITION, RUSMIR MAHMUTĆEHAJIĆ BOSNIAK, HANS FRITZ BOSNIEN UND DIE HERZEGOWINA UNTER DER VERVVALTUNG OESTERREICH-UNGARNS, FERDINAND SCHMID BOŠNJACI EVROPSKI MUSLIMANI, RAGIP SIJARIĆ BOŠNJACI I BALKANSKI MUHADŽIRSKI POKRETI, SAFET BANDŽOVIĆ BOŠNJACI I DEOSMANIZACIJA BALKANA, SAFET BANDŽOVIĆ BOŠNJACI I EVROPA, ALBULGAFAR VELIĆ BOŠNJACI I ISLAM, GRUPA AUTORA BOŠNJACI I VRIJEME, ENVER HALILOVIĆ BOŠNJACI MUSLIMANI CRNE GORE, MUSTAFA MEMIĆ BOŠNJACI NA UNIVERZITETU AL-AZHER BOŠNJACI NEVESINJA, SVOJI NA SVOME, JUSUF OMERIKA BOŠNJACI OD NAČERTANIJA DO MEMORANDUMA, HAMDIJA ŠARKINOVIĆ BOŠNJACI U DIJASPORI – HISTORIJAT, PROBLEMI, ANALIZE I PERSPEKTIVE, ALAGA DERVIŠEVIĆ BOŠNJACI U EGIPTU U VRIJEME TURSKO-OSMANSKE UPRAVE, JUSUF RAMIĆ BOŠNJACI U ILIRICI, RAGIP SIJARIĆ BOŠNJACI U JASENOVAČKOM LOGORU, NIHAD HALILBEGOVIĆ BOŠNJACI U OSMANSKOJ DRŽAVI, AVDO SUĆESKA BOŠNJACI U OSMANSKOM CARSTVU (XV-XX STOLJEĆE), MLADI MUSLIMANI BOŠNJACI U TURSKOJAMIR HODŽIĆ I MIRSAD KALAJDŽIĆ BOŠNJACI UPOZNAJTE SEBE, GRUPA AUTORA, GLOBAL MEDIA BOŠNJACI VITOMIRICE, ALIJA DŽOGOVIĆ BOŠNJACI, MUSTAFA IMAMOVIĆ BOŠNJACITE VO MAKEDONIJA VO TEKON NA XX. VEK, ZEĆIR RAMČILOVIĆ BOŠNJAČKA EPIGRAFIKA, IRFAN HOROZOVIĆ, BZK PREPOROD BOŠNJAČKA FILOZOFIJA XX. STOLJEĆA, ŠEFKET KRCIĆ BOŠNJAČKA I BOSANSKOHERCEGOVAČKA KNJIŽEVNOST, SANJIN KODRIĆ BOŠNJAČKA KNJIŽEVNOST U KNJIŽEVNOJ KRITICI, USMENA KNJIŽEVNOST, ĐENANA BUTUROVIĆ BOŠNJAČKA KULTURA PONAŠANJA, MEVLIDA SERDAREVIĆ I AJNIJA OMANIĆ BOŠNJAČKA KULTURNA BAŠTINA U PRIJEPOLJU, SABAHUDIN GOJAK BOŠNJAČKA MMF FILOZOFIJA, ŠEFKET KRCIĆ BOŠNJAČKI NAROD I NJEGOV JEZIK, DŽEVAD JAHIĆ BOŠNJAČKI OBIČAJI, HAJRUDIN BALIĆ BOŠNJAKINJE GOVORE, SELMAN SELHANOVIĆ BOVIJEST BOSNE (VIŠE TOMOVA), SALIH SIDKI HADŽIHUSEINOVIĆ-MUVEKKIT BRUCKE DER HOFFNUNG, EMINA ČABARAVDIĆ-KEMBER I UWE FRIESEL BUKOVICA, JAKUB DUGRUT BURDŽOVIĆEVE VIZIJE SANDŽAKA, ŠEFKET KRCIĆ ČIFČIJSKI ODNOSI I PROMJENA VLASNIŠTVA NADZEMLJOM U BOSNI I HERCEGOVINI (1878-1918), IZET ŠABOTIĆ CRKVA BOSANSKA U XV VIJEKU, PEJO ĆOŠKOVIĆ CULTURES OF THE WORLD – BOSNIA AND HERZEGOVINA, DAVID C. KING DAS UNBEKANNTE BOSNIEN, SMAIL BALIĆ DEKLARACIJA O DRŽAVI BOSNI I HERCEGOVINI, MUHAMED FILIPOVIĆ, MUAMER ZUKORLIĆ I MEHMED AKŠAMIJA, BOŠNJAČKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI DESCRIPTIO BOSNAE I HERCEGOVINAE:BOSNA I HERCEGOVINA NA STARIM ZEMLJOVIDIMA, MIRKO MARKOVIĆ DEVETNAEST STOLJEĆA BOSNE: HISTORIJA I KULTURA BOSNE OD 6. DO 1900. GODINE, DĆEMALUDIN ALIĆ I MUSTAFA ĆEMAN DIE BOSANČICA,THORVI ECKHARDT DIE BOSNIAKEN KOMMEN, WERNER SHHACHINGER DIE NATIONALE ENTWICKLUNG DER BOSNICHEN MUSLIME – MIT BESONDER BERUCKSICHTIGUNG DER OSTERREICH-UNGARISCHER PERIODE, AYDIN BABUNA DIE SPRACHE DER ILLYRIER, HANS KRAHE DIE STAATSRECHTLICHE STELLUNG VON BOSNIEN UND DER HERZEGOWINA, HANS SCHNELIER DIPLOMATIČKI ZBORNIK SREDNJOVJEKOVNIH HUMSKIH I BOSANSKIH ISPRAVA DUBROVNIKA, MILKO BRKOVIĆ DIPLOMATSKA SLUŽBA U SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI, ANTO BABIĆ DNEVNI ŽIVOT I ADETI SANDŽAČKIH MUSLIMANA, MUSTAFA KAHRAMANYOL DOBRI BOŠNJANI, ALIJA NAMETAK DOBRODOLE, MUNIR K. ŠABOTIĆ DOMINIKANCI U BOSNI U SREDNJEM VIJEKU, SALIH JALIMAMA MEHMED SPAHO – DRŽAVNIK I BORAC ZA BIH, HARUN CRNOVRŠANIN I NURO SADIKOVIĆ DREVNA BOSNA, MUAMER ZUKORLIĆ DREVNE TAJNE SANDŽAKA, SULEJMAN ALIČKOVIĆ DRŽAVNOPRAVNI I POLITIČKI RAZVITAK BOSNE I HERCEGOVINE, OMER IBRAHIMAGIĆ DRŽAVNOPRAVNI RAZVITAK BOSNE I HERCEGOVINE, SALIH JALIMAN DUGA POLJANA I OKOLINA, FIKRET SEBEČEVAC DUHOVNI ŽIVOT BOSNE, MUHAMED FILIPOVIĆ DŽAMIJE I DĆEMATI KOZARCA, TEUFIK HADŽIĆ DŽAMIJE TRAVNIKA, ENVER SUJOLDŽIĆ DŽAMIJE U SANDŽAKU, FATIH HADŽIĆ DŽEMIJET – ORGANIZACIJA MUSLIMANA MAKEDONIJE, KOSOVA I SANDŽAKA, BOGUMIL HRABAK ELEMENTI MATERIJALNE I DUHOVNE KULTURE BOŠNJAKA U SANDŽAKU, FATIH HADŽIĆ ENCIKLOPEDIJA BOSNE I HERCEGOVINE (VIŠETOMNA), ANU BIH ENCIKLOPEDIJA SANDŽAČKO-BOŠNJAČKE KNJIŽEVNOSTI (DVA TOMA), JAHJA FEHRATOVIĆ ENCIKLOPEDIJA SANDŽAKA (U 5 TOMOVA), ŠEFKET KRCIĆ EPIKA AVDA MEĐEDOVIĆA, ZLATAN ČOLAKOVIĆ EPIKA BOŠNJAKA – ZAOSTAVŠTINA NARODNOG GUSLARA ŠUĆA NURKOVIĆA, MIRSADA SUTOVIĆ I DENIS SUTOVIĆ EPSKA NARODNA TRADICIJA MUSLIMANA U BIH OD POČETKA XVI VIJEKA DO POJAVE ZBIRKE KOSTE HORMANNA, ĐENANA BUTUROVIĆ ESSAYS OF BOSNIA, ENES KARIĆ ETIKA BOSNE I HERCEGOVINE (VOL. 1 I 2), INTERNACIONALNI UNIVERZITET U GORAŽDU ETNIČKI PROCESI I ETNIČKA STRUKTURA STANOVNIŠTVA NOVOG PAZARA, EJUP MUŠOVIĆ ETNOGRAFSKI ZAPISI, RAGIP SIJARIĆ EVLIJA ČELEBIJA O BOŠNJACIMA, JUSUF DŽAFIĆ FATIMA PELEŠIĆ-MUMINOVIĆ, BOSANSKI JEZIK FENOMEN KRSTIJANI U SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI I HUMU, GRUPA AUTORA FRANCUSKI PUTOPISCI O BOSNI NA PRAGU 19. STOLJEĆA, MITHAD ŠAMIĆ GAZI HUSREV-BEG, HAZIM AKMADŽIĆ GAZI HUSREV-BEGOVA MEDRESA 480 GODINA, GHM SARAJEVO GENOCID I ISTINA O GENOCIDU U BOSNI I HERCEGOVINI, SMAIL ČEKIĆ GENOCID NAD BOŠNJACIMA 1992-1995, EKMEČIĆ MEVLUDIN GENOCID NAD BOŠNJACIMA PODRINJA I ISTOČNE HERCEGOVINE 1941-1945, 1992-1995 GENOCID NAD BOŠNJACIMA U II. SVJETSKOM RATU, SMAIL ČEKIĆ GENOCID NAD MUSLIMANIMA, VLADIMIR DEDIJER I ANTUN MILETIĆ GENOCID U BOSNI – POLITIKA ETNIČKOG ČIŠĆENJA, NORMAN CIGAR GENOCID U KLJUČU, MUJO BEGIĆ GENOCID U PRIJEDORU, EMIR RAMIĆ GENOCID U PRIJEDORU, MUJO BEGIĆ GENOCID U SANSKOM MOSTU, MUJO BEGIĆ GENOCID U SREBRENICI, EMIR RAMIĆ GENOCIDNO – TRAGIČNO STRADANJE BIHORA, RAGIP SIJARIĆ GLASNIK BANU VOL. 1, GRUPA AUTORA, BOŠNJAČKA AKDEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI GLASNIK BANU VOL. 2, GRUPA AUTORA, BOŠNJAČKA AKDEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI GOTI U BOSNI, BISERA SULJIĆ-BOŠKAILO GOVOR ISTOČNE HERCEGOVINE, ASIM PECO GOVORNA HISTORIJA BOSNE I LJUDI, OMER IBRAHIMAGIĆ GRAĐANSKA BOSNA, ESAD ZGODIĆ GRADOVI BOSNE I HERCEGOVINE – MILENIJUM RAZVOJA I GODINE URBICIDA MEHMED BUBLIN GRADSKA NASELJA SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE DRŽAVE, KOVAČEVIĆ DESANKA GRAMATIKA BOSANSKOG JEZIKA 1890, SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU GRAMATIKA BOSANSKOG JEZIKA 1898, ZEMALJSKA VLADA ZA BOSNU I HERCEGOVINU GRAMATIKA BOSANSKOG JEZIKA, DŽEVAD JAHIĆ, SENAID HALILOVIĆ I ISMAIL PALIĆ GRAMATIKA BOSNE, MUHAMED HAMIDOVIĆ GRANICE BOSANSKOG PAŠALUKA PREMA AUSTRIJI I MLETAČKOJ REPUBLICI PO ODREDBAMA KARLOVAČKOG MIRA, EŠREF KOVAČEVIĆ GRDITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE KROZ STOLJEĆA, SABIRA HUSEDŽINOVIĆ GUSINJE OD KAPETANIJE DO MJESNE ZAJEDNICE, RIZAH GRUDA HADŽ IZ BOSNE ZA VRIJEME OSMANSKE VLADAVINE, ALADIN HUSIĆ HADŽI ŠERIF EFENCIJA ŠAČIĆ, MESRUR ŠAČIĆ HAFIZI U NOVOPAZARSKOM SANDŽAKU I CRNOJ GORI U ZADNJIH 150 GODINA, HARIS HADŽIĆ HANOVI I KARAVANSARAJI U BOSNI I HERCEGOVINI, HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ HERCEGOVAČKI USTANAK 1882. GODINE, HAMDIJA KAPIDŽIĆ HISTORIJA BOSANSKE DUHOVNOSTI – EPOHA MODERNIZACIJE (4 TOMA), MUHAMED FILIPOVIĆ HISTORIJA BOSANSKE VOJSKE, ENVER IMAMOVIĆ HISTORIJA BOSNE I BOŠNJAKA, MEHMEDALIJA BOJIĆ HISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE 1787-1878 (U 12 TOMOVA), GALIB ŠLJIVO HISTORIJA BOŠNJAKA, MUSTAFA IMAMOVIĆ HISTORIJA DRŽAVE I PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE, MUSTAFA IMAMOVIĆ HISTORIJA DUHOVNOG ŽIVOTA NA TLU BOSNE I HERCEGOVINE (KNJIGE I,II,III,IV), MUHAMED FILIPOVIĆ HISTORIJA KANADSKIH BOŠNJAKA, EMIR RAMIĆ HITORIJSKI POGLEDI NA VJERSKE I NACIONALONE ODNOSE U BIH, ENVER REDŽIĆ HITORIJSKI PUTOPIS KROZ BOSNU I HERCEGOVINU – PRAHISTORIJA, RIMSKO DOBA, SREDNJI VIJEK, EDIN URJAN KUKAVICA HRESTOMATIJA IZ ISLAMSKE KULTURE I CIVILIZACIJE, HARIS HADŽIĆ IBRAHIM-PAŠINA ŠARAMPOVSKA DŽAMIJA, SABAHUDIN GOJAK ILIR AUTARIJATSKI, SANELA HALKOVIĆ ILIRI, RAGIP SIJARIĆ ILIRIJA, NIKO ŽUPANIĆ ILLYRIAN LETTERS, ARTHUR JOHN EVANS ISELJAVANJE BOŠNJAKA U TURSKU, SAFET BANDŽOVIĆ ISELJAVANJE MUSLIMANA IZ SANDŽAKA, SAFET BANDŽOVIĆ ISELJAVANJE MUSLIMANSKOG STANIVNIŠTVA IZ SRBIJE I CRNE GORE TOKOM XIX STOLJEĆA, SAFET BANDŽOVIĆ ISLAM, BOSNA I BOŠNJAŠTVO, SALIH SMAJLOVIĆ ISLAMIZACIJA BOSNE I HERCEGOVINE I PORIJEKLO BOSANSKO-HERCEGOVAČKIH MUSLIMANA, MEHMED HANDŽIĆ ISLAMIZACIJA BOSNE, DŽAVID HAVERIĆ ISLAMIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI, NEDIM FILIPOVIĆ ISLAMSKA EPIGRAFIKA BOSNE I HERCEGOVINE, MEHMED MUJEZINOVIĆ ISLAMSKA EPIGRAFIKA U PLAVU I GUSINJU, HALIL MARKIŠIĆ ISLAMSKI IDENTITET EVROPE, FERID MUHIĆ ISTAKNUTI BOŠNJACI GUSINJSKOG KRAJA, RIZAH GRUDA ISTAKNUTI BOŠNJACI, MAHMUD TRALJIĆ ISTIMALET – BOSNA U OSMANSKOJ POLITIČKOJ STRATEGIJI (XV I XVI STOLJEĆE), SEDAD BEŠLIJA ISTORIJA SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE DRŽAVE, SIMA ĆIRKOVIĆ ISTRAŽIVANJE ŽRTAVA GENOCIDA SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU – NAUČNO-TEORIJSKA I METODOLOŠKO-METODSKA PITANJA I PROBLEMI, SMAIL ČEKIĆ IZ ISTORIJE SREDNJOVJEKOVNE BOSNE I HERCEGOVINE MARKO VEGO IZVORI ZA HISTORIJU SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE DRŽAVE, SALIH JALIMAN JEZIČKI SAVJETNIK, IBRAHIM ČEDIĆ JEZIK NAŠ SVAGDAŠNJI, ASIM PECO JEZIK U BOSANSKOHERCEGOVAČKIM DRAMAMA, AMELA ŠEHOVIĆ JEZIK U BOSNI DO 1914., MUHAMED ŠAHOR JEZIK U BOSNI I HERCEGOVINI, SVEIN MONNESLAND, INSTITUT ZA JEZIK U SARAJEVU, INSTITUT ZA ISTOČNOEVROPSKE ORIJENTALNE STUDIJE OSLO JEZIK, SLOBODA, TRADICIJA, GRUPA AUTORA JUGOSLAVENSKA MUSLIMANSKA ORGANIZACIJA 1929-1941., ZLATKO HASANBEGOVIĆ JUNACI EPSKE PJESME BOŠNJAKA, RAŠID DURIĆ KAKO SE KALIO SANDŽAK, HARUN CRNOVRŠANIN I NURO SADIKOVIĆ KAKO SU MUSLIMANI VIDJELI MUSLIMANSKI ORIJET I EVROPSKI ZAPAD, SANJIN KODRIĆ KAMENE STOLICE SREDNJOVJEKOVNE BOSNE I HERCEGOVINE, ŠEFIK BEŠLAGIĆ KANCELARIJA BOSANSKIH VLADARA, ANTE BABIĆ KAPETANIJE U BOSNI I HERCEGOVINI, HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA, HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO KATARINA KOSAČA BOSANSKA KRALJICA DRAGANOVIĆ KRUNOSLAV KAZANDŽIJSKI OBRT U BOSNI I HERCEGOVINI, HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ KNJIŽEVNI JEZIK I NARODNI GOVORI, ASIM PECO KNJIŽEVNI ŽIVOT BOSNE I HERCEGOVINE IZMEĐU DVA RATA, MUHSIN RIZVIĆ KNJIŽEVNO STVARANJE MUSLIMANSKIH PISACA U BOSNI I HERCEGOVINI U DOBA AUSTROUGARSKE VLADAVINE, MUHSIN RIZVIĆ KNJIŽEVNOST I IDENTITET, VEDAD SPAHIĆ KNJIŽEVNOST MUSLIMANA BIH NA ORIJENTALNIM JEZICIMA, HAZIM ŠABANOVIĆ KO JE KO U BOSNI I HERCEGOVINI (DVA TOMA), IZDAVAČKA KUĆA PLANJAX KO JE KO U BOŠNJAKA, VIJEĆE KONGRESA BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA KO SMO MI BOŠNJACI, MUHAMED FILIPOVIĆ KOMUNISTI I MUHADŽIRI (1958-1971) SLUČAJ OPŠTINE ROŽAJE, ŠERBO RASTODER KORIJENI I ŽIVOT BOSANSKOG PLEMSTVA KROZ HISTORIJU, ENVER IMAMOVIĆ KRAJIŠTE ISA-BEGA ISHAKOVIĆA, ZBIRNI KATASTARSKI POPIS IZ 1455., HAZIM ŠABANOVIĆ KRALJEVI I KRALJICE BOSNE, EMIR DURMIŠEVIĆ KRATKA HISTORIJA BOŠNJAKA U KANADI, DŽEMAT BOŠNJAČKA ISLAMSKA ZAJEDNICA GAZI HUSREV-BEG KRATKA POLITIČKA HISTORIJA BOŠNJAKA, ADMIR MULAOSMANOVIĆ KRATKA POVIJEST KRALJA BOSANSKIH, ANTUN KNEŽEVIĆ KRATKA UPUTA U PROŠLOST BOSNE I HERCEGOVINE, SAFVET-BEG BAŠAGIĆ KROZ BOSNU I HERCEGOVINU – ILUSTRIRANI HISTORIJSKI, GEOGRAFSKI I ETNOGRAFSKI OPIS, AUGUST HEIMER KRSTIJANI I JERETIČKA CRKVA BOSANSKA, DRAGOLJUB DRAGOJLOVIĆ KRVAVI PRAZNICI-GENOCIDI NAD BOŠNJACIMA, MURAT MAHMUTOVIĆ KULIN – VELIKI BAN BOSNE, SALIH JALIMAN KULIN I PRIJESDA – DVA IMENA ILIRSKOG PORIJEKLA U VLADARSKOJ DINASTIJI SREDNJIVJEKOVNE BOSNE, IBRAHIM PAŠIĆ KULTURA BOŠNJAKA, SMAIL BALIĆ KULTURNA HISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE, ALOJZ BENAC, BORIVOJ ČOVIĆ, NADA MILETIĆ, ĐURO BASLER, ESAD PAŠALIĆ I PAVAO ANĐELIĆ KULTURNA ISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE OD NAJSTARIJIH VREMENA DO POČETKA TURSKE VLADAVINE, ALOJZ BENAC KULTURNE PRILIKE BOŠNJAKA U OSMANSKOM PERIODU – JEZIK U BOSNI I HERCEGOVINI, LEJLA NAKAŠ KULTURNI IDENTITET BOSANSKIH MUSLIMANA – BOŠNJACI – NAJISTOČNIJI MUSLIMANSKI EVROPLJANI I NAJZAPADNIJI AUTOHTONI ISLAMSKI NAROD, MARINKO ZEKIĆ KULTUROLOŠKO-CIVILIZACIJSKE ODLIKE BOŠNJAKA ROŽAJSKOG KRAJA, HARIS HADŽIĆ KULTURSNE VRIJEDNOSTI PLAVA, HALIL MARKIŠIĆ LEKSIKON BOŠNJAČKE ULEME, AHMED MEHMEDOVIĆ LEKSIKON BOŠNJAKA/MUSLIMANA CRNE GORE, ŠERBO RASTODER I SAIT Š. ŠABOTIĆ LEKSIKON ISLAMA, NERKEZ SMAILAGIĆ LEKSIKON ISTAKNUTIH BOŠNJAKA, NAZIF VELEDAR LEKSIKON STEĆAKA, ŠEFIK BEŠLAGIĆ MEĐUNARODNO-PRAVNI POLOŽAJ BOSANSKIH VLADARA, IVAN JABLANOVIĆ MEHMEDBAŠIĆI IZ STOCA, MEVLIDA SERDAREVIĆ MEZARISTANI U SANDŽAKU, MUZAFER HADŽIĆ MIGRACIJE MUSLIMANSKOG STANOVNIŠTVA 1788-1862., ŠABAN HADŽIĆ MILE I MOŠTRE – ILIRSKO-GOTSKI KORIJENI VLADARSKE DINASTIJE, STEĆAKA I CRKVE BOSANSKE, IBRAHIM PAŠIĆ MONOGRAFIJA ARHIVOGRAFIJE MEHMED A. AKŠAMIJA MONOGRAFIJA BRATSTVA LIČINA, FEHIM LIČINA I RIFAT LIČINA MONOGRAFIJA LIKOVNIH STVARALACA SA PODRUČJA PLAVSKE OPŠTINE, IBRAHIM REKOVIĆ MONOGRAFIJA TUZLANSKIH VAKUFA, ELMEDIN AVDIBAŠIĆ I DŽENAN RAHMANOVIĆ MOSTAR – WEM GEHORT DIE LEIDGEPRUFE BOSNICHE STAD, SMAIL BALIĆ MOSTOVI, MODRA RIJEKA, ŠTIT OD ZLATA, ZLATNE RUKE, PJEVAČ PRIČA I BOSNA PRKOSNA (ČITANKE), ALIJA DŽOGOVIĆ MUHADŽIRSKATA KRIZA I NASELUVANJE NA BOŠNJACITE VO MAKEDONIJA (1875-1901), REDŽEP ŠKRIJELJ MURTEZA KARAĐUZOVIĆ (1865-1941) MUFTIJA CRNOGORSKIH MUSLIMANA,ŠERBO RASTODER MUSLIMANI I BOŠNJAŠTVO, ATIF PURIVATRA, MUSTAFA IMAMOVIĆ I RUSMIR MAHMUTĆEHAJIĆ MUSLIMANI U BOSNI I HERCEGOVINI, MEHMED-BEG KAPETANOVIĆ LJUBUŠAK MUSLIMANI U DUBROVNIKU, ISLAMSKA ZAJEDNICA MUSLIMANKA U TITOVOJ JUGOSLAVIJI, HADŽIŠEHOVIĆ MUNEVERA MUSLIMANSKA BRATSTVA U CRNOJ GORI I ZAPADNOM SANDŽAKU U VRIJEME OSMANSKE VLADAVINE, RIZAH GRUDA MUSLIMANSKA IMENA ORIJENTALNOG PORIJEKLA U BOSNI I HERCEGOVINI, ISMET SMAILOVIĆ MUSLIMANSKO ŠKOLSTVO U BOSNI I HERCEGOVINI DO 1918, HAJRUDIN ĆURIĆ NA VRATIMA ISTOKA: ENGLESKI PUTNICI O BOSNI I HERCEGOVINI OD 16. GO 20. VIJEKA, OMER HADŽISELIMOVIĆ NAMAZ U TRADICIJI BOŠNJAKA, ELVIR DURANOVIĆ I SUMEJA LJEVAKOVIĆ-SUBAŠIĆ NASELJA NOVOPAZARSKOG KRAJA, SELIM ŠAĆIROVIĆ I FIKRET SEBEČEVAC NAUČNO-ISTRAŽIVAČKA PUBLIKACIJA – BOSANSKOHERCEGOVAČKA DIJASPORA U SJEVERNOJ AMERICI, ISJELJENIŠTVO, PROTJERIVANJE, DEPORTACIJE, EMIR RAMIĆ NEGIRANJE GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA, ELVEDIN MULAGIĆ NEKA MOJA SJEĆANJA, SULEJMAN ČAMDŽIĆ NOVAC SREDNJOVJEKOVNE BOSNE, AMIR HADŽIMEHMEDOVIĆ NOVCI BOSANSKIH KRALJEVA, IVAN RENGJEO NOVI PAZAR U VAKTU I ZEMANU, MURADIJA KAHROVIĆ-JEREBIČANIN NOVI PLAVSKO-GUSINJSKI BISERI, IBRAHIM REKOVIĆ NOVOPAZARSKI SANDŽAK – PLJEVLJA, VARADI GEZA I LAKI IMRE O BOSNI I NAMA JE RIJEČ, OMER IBRAHIMAGIĆ O ETNOGENEZI BOŠNJANA-BOŠNJAKA, HAKIJA ZORANIĆ O GENOCIDU NAD BOŠNJACIMA MUSLIMANIMA U ZAPADNOM DIJELU SANDŽAKA 1943. GODINE, HAJRUDIN ČENGIĆ O PRETHODNICIMA ILIRIMA, MATIJA MURKO OBIČAJI BOŠNJAKA UTEMELJENI NA HADISU, ISHAK SEDIĆ OBRAZOVNI SISTEMI I STEPENOVANJE ŠKOLA NA PODRUČJU BIH ZA VRIJEME OSMANSKE UPRAVE, ENISA GAZIJA PAJT OBZORI BOŠNJAČKE KNJIŽEVNOSTI, ENES DURAKOVIĆ OD BEŠIKE DO KABURA – ŽIVOT I OBIČAJI BOŠNJAKA, LATIF ADROVIĆ STARKIN OD STEĆKA DO NIŠANA, IBRAHIM PAŠIĆ OD TRADICIJE DO IDENTITETA – GENEZA NACIONALNOG PITANJA BOSANSKIH MUSLIMANA, MUHAMED OD TRADICIJE DO IDENTITETA: GENEZA NACIONALNOG PITANJA BOSANSKIH MUSLIMANA, MUHAMED HADŽIJAHIĆ ODBRANA IDENTITETA, SEFER MEĐEDOVIĆ OMERAGA ŠAČIĆ I SALIHAGA FORTA U HERCEGOVAČKOM USTANKU 1882. GODINE, MESRUR ŠAČIĆ ONOMASTIKA PLAVSKO-GUSINJSKE DIJALEKATSKE OBLASTI, ALIJA DŽOGOVIĆ ONOMATIKA ŽUPE I PRIZRENSKOG PODGORA, ALIJA DŽOGOVIĆ OPORUKA BOSNI, OMER IBRAHIMAGIĆ OPŠIRNI POPIS BOSANSKOG SANDŽAKA IZ 1604. GODINE, ADEM HANDŽIĆ OSAMSTO GODINA POVELJE BOSANSKOG BANA KULINA, NEVENKA GOŠČIĆ, DESANKA KOVAČEVIĆ-KOJIĆ I ASIM PECO OSNOVI GRAMATIKE BOSANSKOG JEZIKA, IBRAHIM ČEDIĆ OTTOMAN BOSNIA – A HISTORY IN PERIL, MARKUS KOLLER I KEMAL H. KARPAT PANORAMA BOŠNJAČKE KNJIŽEVNOSTI, MUHSIN RIZVIĆ PARLAMENTARIZAM U BOSNI I HERCEGOVINI, SEAD HODŽIĆ PARTIZANSKA AUTONOMIJA SNADŽAKA, ZORAN LAKIĆ PERIODI U KULTURNOJ HISTORIJI BOSNE I HERCEGOVINE, PAVAO ANĐELIĆ PIŠEM TI BOSANČICOM, AMRA ZULFIKARPAŠIĆ, ULUPUBIH PLAV I GUSINJE U PROŠLOSTI, MUSTAFA MEMIĆ PLAV, RAGIP SIJARIĆ PLAVSKO-GUSINJSKE USMENE LIRSKE PJESME, SENADA ĐEŠEVIĆ POGLED U BOSNU TRAGOM BOSANSKIH KRALJEVA – PUTOPISI, IBRAHIM KAJAN POLITICAL ANAD SOCIAN IMPLICATIONS FOR THE OTTOMAN EMPIRE AND ITS SUCCESOR STATES OF THE TREATY OF BERLIN, 1878, HAKAN YAVUZ I PETTER SLUGLETT POLITIČKA DJELATNOST DR. MEHMEDA SPAHE, ENES OMEROVIĆ POLITIČKI SISTEM BOSNE I HERCEGOVINE (2 TOMA), OMER IBRAHIMAGIĆ, ZARIJE SEIZOVIĆ I SUAD ARNAUTOVIĆ POSEBNOST BOSNE I HERCEGOVINE I STRADANJE MUSLIMANA, MUHAMED HADŽIJAHIĆ POSTANAK SREDNJOVEJKOVNE BOSANSKE DRŽAVE, MARKO VEGO POVIJESNO ARHEOLOŠKI VODIČ PO OSORU, ENVER IMAMOVIĆ POVIJEST BOSNE DO PROPASTI KRALJEVSTVA, VJEKOSLAV KLAIĆ POVIJEST BOSNE I HERCEGOVINE, HKD NAPREDAK POVIJEST BOSNE U IX I X STOLJEĆU, MUHAMED HADŽIJAHIĆ POVIJEST HUMSKE ZEMLJE, MARKO VEGO POZNATI BOŠNJACI MAKEDONIJE, ZEĆIR RAMČILOVIĆ I NEDŽAD MEHMEDOVIĆ POZNATI BOŠNJACI SANDŽAKA I CRNE GORE, MUSTAFA MEMIĆ PRAVA I SLOBODE U SANDŽAKU (9 TOMOVA), SANDŽAČKI ODBOR ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA PRAVNI POLOŽAJ I UNUTRAŠNJO-POLITIČKI RAZVITAK BIH OD 1978 DO 1914, MUSTAFA IMAMOVIĆ PRAVNO-POLITIČKA PROMIŠLJANJA O BOSNI, SUAD KURTĆEHAJIĆ PRAVO I NEPRAVO, HARUN HADŽIĆ PREDSLAVENSKI KORIJENI BOŠNJAKA – OD PLANINE ROMANIJE DO ISTOČNIH GRANICA RIMSKE PROVINCIJE DALMACIJE, IBRAHIM PAŠIĆ PREGLED HISTORIJE BOSNE, MUSTAFA IMAMOVIĆ PREGLED KNJIŽEVNOSTI NARODA BOSNE I HERCEGOVINE, MUHSIN RIZVIĆ PREGLED STVARANJA BOSANSKO-HERCEGOVAČKIH MUSLIMANA NA TURSKOM JEZIKU, FEHIM NAMETAK PRIČE I LEGENDE TREBINJSKIH BOŠNJAKA, MEVLIDA SERDAREVIĆ PRIJEPOLYE’DELCI BAKIYE HANIM MEDRESESI’NIN 150 YILI 1863/2013, NADIR DACIĆ PRIJESTOLNI BOBOVAC – ARHEOLOŠKO-HISTORIJSKI VODIČ, ENVER IMAMOVIĆ PRILOZI IZUČAVANJU GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA 1992.1995., MUHAREM OMERDIĆ PRILOZI POVIJESTI BOSANSKIH GRADOVA POD TURSKOM UPRAVOM, HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ PRILOZI ZA POLITIČKI SISTEM BOSNE I HERCEGOVINE, SUAD KURTĆEHAJIĆ PROGLAŠENJE BOSNE KRALJEVINOM, ĐURO BASLER PROZNA KNJIŽEVNOST BOSNE I HERCEGOVINE NAORIJENTALNIM JEZICIMA, AMIR LJUBOVIĆ I SULEJMAN GROZDANIĆ PUTOPIS O BOSNI I HERCEGOVINI, EVLIYA CELEBI RASPRAVE O JEZIKU U BOSNI I HERCEGOVINI OD 1850. DO1914. GODINE, EDINA SOLAK RAT U BOSNI, NEDŽAD BAŠIĆ RELIGION AND THE COLD WAR, PHILIP MUEHLENBECK REZOLUCIJA O BOSANSKOME JEZIKU, BOŠNJAČKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI RIFAT, SALADIN BURDŽOVIĆ RIMSKE VILE U BOSNI I HERCEGOVINI, ADNAN BASULADŽIĆ RJEČNIK BOSANSKOG JEZIKA (TOMOVI I – VII), DŽEVAD JAHIĆ RJEČNIK BOSANSKOG JEZIKA, ALIJA ISAKOVIĆ RJEČNIK BOSANSKOG JEZIKA, IBRAHIM ČEDIĆ, INSTITUT ZA JEZIK U SARAJEVU RJEČNIK KARAKTERISTIČNE LEKSIKE U BOSANSKOME JEZIKU, ALIJA ISAKOVIĆ RJEČNIK ONOMASTIČKIH POJMOVA (2 TOMA), ALIJA DŽOGOVIĆ RJEČNIK PLAVSKO-GUSINJSKOGA GOVORA, IBRAHIM REKOVIĆ ROŽAJE – SLIKOM I RIJEČJU KROZ STOLJEĆE, HALIL MARKIŠIĆ ROŽAJE NEKADA I SADA, DŽENIS NURKOVIĆ ROŽAJSKI KRAJ, HALIL MARKIŠIĆ RUV VOM MINARET, SMAIL BALIĆ SA BOŠNJACIMA U SVJETSKOM RATU, PERO BLAŠKOVIĆ ŠAHOVIĆI 1924, ŠERBO RASTODER SANCAK, MURAT YILMAZ SANDŽAČKA DUHOVNOST, ŠEFKET KRCIĆ SANDŽAČKI FRAZEOLOŠKI RJEČNIK, ABDULAH MUŠOVIĆ SANDŽAČKI GUSLARI, RAGIP SIJARIĆ SANDŽAK – O SANDŽAKU NA NJEMAČKOM JEZIKU/UBER SANDŽAK AUF DEUTSCHER SPRACHE, SALAHUDIN FETIĆ, GLAS ISLAMA SANDŽAK POROBLJENA ZEMLJA, HARUN CRNOVRŠANIN SANDŽAK U ARHIVSKIM DOKUMNETIMA, SULEJMAN ALIČKOVIĆ SANDŽAK ZEMLJA GAZIJA I ŠEHIDA, HARUN CRNOVRŠANIN, NURO SADIKOVIĆ I REFIK AKOVA SANDŽAK, MIRKO ĆUKOVIĆ SARAJEVO – MOJ GRAD MJESTO SUSRETA, JASMINKO HALILOVIĆ SARAJEVO A BIOGRAPHY, ROBERT J. DONIA SARAJEVO ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE UPRAVE (1978-1918), HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ SARAJEVSKA ČARŠIJA, NJENI ESNAFI I OBRTI ZA OSMANLIJSKE UPRAVE, HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ SARAJEVSKA HAGADA, EUGEN VERBER SARAJEVSKI PROCES 1983, RAJKO DANILOVIĆ SEJAHATNAMA (U 10 TOMOVA), EVLIYA CELEBI SEMBERIJA KROZ VIJEKOVE, BZK PREPOROD SIJARIĆI U KULTURI SA PRIJATELJIMA I SARADNICIMA, RAGIP SIJARIĆ SIMPOZIJ O BOSANSKOM JEZIKU (ZBORNIK RADOVA), IBRAHIM ČEDIĆ, INSTITU ZA JEZIK U SARAJEVU SINAN-BEGOVA VAKUFSKA DŽAMIJA, SABAHUDIN GOJAK SINOVI SANDŽAKA, HARUN CRNOVRŠANIN I NURO SADIKOVIĆ SJEĆANJA, ALIJA IZETBEGOVIĆ SJEĆANJE NA KARAMONTE, HARUN HADŽIĆ ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE U BOSANSKOM ELAJETU ZA VRIJEME OSMANSKE UPRAVE, ISMET KASUMOVIĆ ŠKRIJELJE, MUZAFER HADŽIĆ SMAIL BALIĆ, KULTURA BOŠNJAKA SREBRENIČKI PUT PAKLA 1995-2015 – FOTOMONOGRAFIJA, AHMET BAJRIĆ BLICKO SREBRENIK KROZ HISTORIJU, VAHID TURSUNOVIĆ SREDNJOVJEKOVNA BOSNA I EVROPSKA KULTURA – RADOVI SA III. SIMPOZIJUMA 1973, GRUPA AUTORA, MUZEJ GRADA ZENICE SREDNJOVJEKOVNA BOSNA I HUM: IDENTITET I KONTINUITET – CRKVA NA KAMENU MILKO BRKOVIĆ SREDNJOVJEKOVNA BOSNA, NADA KLAIĆ SREDNJOVJEKOVNA BOSNA, POLITIČKI POLOŽAJ BOSANSKIH VLADARA DO TVRTKOVE KRUNIDBE, NADA KLAIĆ SREDNJOVJEKOVNI GRADOVI U BOSNI I HERCEGOVINI, HUSREF REDŽIĆ SREDNJOVJEKOVNI PEČATI IZ BOSNE I HERCEGOVINE, PAVAO ANĐELIĆ STARA TEŠANJSKA ČARŠIJA DANAS, ALIJA GALIJAŠEVIĆ STARA VJEROVANJA I KULTOVI BOŠNJAKA U SANDŽAKU, RAGIP SIJARIĆ STARI BOSANSKI GRADOVI, HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ STARI BOSANSKI TEKSTOVI, MEHMEDALIJA MAK DIZDAR STARO ROŽAJE – FOTOMONOGRAFIJA, HAJRIZ LUBODER I FATIH HADŽIĆ STAZAMA NAŠEG JEZIKA, ASIM PECO STEĆAK, SELVEDIN AVDIĆ STEĆCI – BOSANSKO I HUMSKO MRAMORJE SREDNJEG VIJEKA, DUBRAVKO LOVRENOVIĆ STEĆCI BOSANSKI STIL – ILIRI, MANIHEJI, BOGUMILI, RAGIB LUBOVAC ČELEBIJA STOP NEGACIJI GENOCIDA I HOLOKAUSTA, MEHMED A. AKŠAMIJA STOTINU I JEDNO PRISJEĆANJE – TRADICIJA BOŠNJAKA NA PODRUČJU OPĆINA JAJCE, JEZERO I ŠIPOVO STUDIJE IZ KULTURALNE BOSNISTIKE, SANJIN KODRIĆ STUDIJE O KAMENOM I BAKARNOM DOBU U SJEVEROZAPADNOM BALKANU, ALOJZ BENAC SUMARNI POPISSANDŽAKA BOSNA IZ 1468)69. GODINE, AHMED S. ALIČIĆ ŠUPOVICE (POETSKI, ONOMASTIČKI I HISTORIJSKI ZAPISI, RAGIP SIJARIĆ SVJETLOST EVROPE U BOSNI I HERCEGOVINI, ISMET HUSEINOVIĆ I DŽEMALUDIN BABIĆ SVJETSKI BOŠNJAČKI KONGRES, JAHJA FEHRATOVIĆ, SBK THE AGRESION AGAINST THE REPUBLIC OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, SMAILČEKIĆ THE BOSNIAN CHURCH: ITS PLACE IN STATE AND SOCIETY FROM THE THIRTEENTH TO THE FIFTEENTH CENTURY, JOHN VAN ANTVERP THE EMPEROR’S BOSNIAKS – THE BOSNIAN-HERZEGOVINIAN TROOPS IN THE K. U K. ARMY, HERMANNHINTERSTOISSER, ERVIN A. SCHMIDL, CRISTOPH NEUMAYER I HELMUT WOHNOUT THE HISTORY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, IRFAN MIRZA THE NARROW GAUGE RAILWAYS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, KEITH CHESTER THE SANDŽAK – A HISTORY, KENNETH MORRISON I ELIZABETH ROBERTS THE SINGER OF TALES, ALBERT B. LORD THE WAR IN BOSNIA – HOW TO SUCCEED GENOCIDE, MUHAMED BOROGOVAC THROUGH BOSNIA NAD THE HERZEGOVINA ON FOOT DURING THE INSURRECTION – AUGUST AND SEPTEMBER 1875, ARTHUR J. EVANS TOJŠIĆI – OD SREDNJEG VIJEKA DO 1958. GODINE, DAMIR BOŠNJAKOVIĆ TOMAŠICA . MASOVNA GROBNICA, MUJO BEGIĆ, SENADIN RAMIĆ I ZLATAN ALIČIĆ TOPONIMIJA BIHORA U SJEĆANJU I PRIPOVIJEDANJU, RAGIP SIJARIĆ TRAČKO IME BOSNA I TRAČANI U BOSNI, IBRAHIM PAŠIĆ TRADICIJA BOSNE I HERCEGOVINE – ZANATI, MEHMED PARGAN TRAGOM DREVNIH BOŠNJANA – BOSANSKA DRŽAVA I NACIONALNI IDENTITET KROZ HISTORIJU, TANER ALIĆEHIĆ I ĐENAN GALEŠIĆ TREĆA PROLETERSKA, MILOŠ MILIKIĆ-MIDO TRGODIŠTE, VAROŠ I GRAD U SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI, PAVAO ANDĐELIĆ TRGOVINA U SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI, KOVAČEVIĆ DESANKA TRGOVIŠTE U SVOM ZABORAVU, BESIM AGIĆ TRILOGIJA: BOSANSKO KRALJEVSTVO, STEĆKOPEDIJA I CODEX DIPLOMATICUS REGLI BOSNAE (U 3 TOMA), MLADINSKA KNJIGA SARAJEVO TROUGH BOSNIA AND HERZEGOVINA ON FOOT DURING THE INSURRECTION, ARTHUR JOHN EVANS TURSKI DOKUMENTI O BOSNI IZ DRUGE POLOVINE XV STOLJEĆA, HAZIM ŠABANOVIĆ TUTIN I OKOLINA, EJUP MUŠOVIĆ TUZLANSKA OBLAST U DRUGOM SVJETSKOM RATU, MIHAD A. SAKIĆ TVRTKO II TVRTKOVIĆ: BOSNA U PRVOJ POLOVINI XV STOLJEĆA, PAVO ŽIVKOVIĆ U KORIJEN ISTINI, RAMO ARNAUTOVIĆ U MOJOJ BOSNI, ZIJAD ŠEHIĆ UNFINEST HOUR: BRIATIN AND THE DESTRUCTION OF BOSNIA, BRENDAN SIMMS UPUTSTVA ZA ORGANIZACIJU NARODNE VLASTI U SANDŽAKU, IZDANJE ANTIFAŠISTIČKOG VIJEĆA NARODNOG OSLOBOĐENJA SANDŽAKA 1944 UREĐENJE BOSANSKOG ELAJETA OD DO 1878. GODINE, AHMED S. ALIČIĆ USMENA EPIKA BOŠNJAKA, ĐENANA BUTUROVIĆ UVOD U HISTORIJU I IZVORE BOSANSKOG PRAVA, MUSTAFA IMAMOVIĆ VAKUF BEGOVSKE PORODICE GRADAŠČEVIĆ, NUSRET KURJAKOVIĆ VELIKI VOJVODA BOSANSKI SANDAČJ HRANIĆ KOSAČA, KURTOVIĆ ESAD VIŠEGRAD – L ODIO, LA MORTE, L OBLIO, LUCA LEONE VJERA I TRADICIJA U IDENTITETU BOŠNJAKA, MUHAREM ŠTULANOVIĆ VJERA, NAROD I DOMOVINA, MUSTAFA CERIĆ VJERKE PRILIKE U SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI I PRIHVATANJE ISLAMA NA NENOM TLU, SAUDIN STARŠEVIĆ VJERSKI OBIČAJI MUSLIMANA U BOSNI I HERCEGOVINI, ENVER MULAHALILOVIĆ VRHOVI BOŠNJAČKE KULTURE I FILOZOFIJE, ŠEFKET KRCIĆ VRIJEME BEŠČAŠĆA – GENOCID NAD BOŠNJACIMA KRAJEM DVADESETOG STOLJEĆA, GRUPA AUTORA WECHSELWIRKUNGEN: AUTRIA-HUNGARY, BOSNIA-HERZEGOVINA, AND THE WESTERN BALKANS, 1878-1918, CLEMES RUTHNER, DIANA REYNOLDS CORDILEONE, URSULA REBER I RAYMOND DETREZ ZABORAVLJENA BAŠTINA, MUHAMED HUKOVIĆ ZAPISI IZ OPKOLJENOG ALI NEPOKORENOG SARAJEVA, MUNIR GAVRANKAPETANOVIĆ ZAPISI ZA PAMĆENJE, AHMED DŽUBO ZAPISNICI SA SEDNICA ODBORA OPŠTINE NOVOPAZARSKE, ZORAN POPOVIĆ I HIVZO GOLOŠ ZAŠTO JE ZABRANJEN BOSANSKI JEZIK, MIŠO EŠIĆ ZBORNIK SREDNJOVJEKOVNIH NAPISA U BOSNI I HERCEGOVINI (4 TOMA), GRUPA AUTORA ŽEPA NA SVOME ŽARU, BEĆIR HELJIĆ I JUSUF ŽIGA ŽIVOT I DJELO RIFATA BURDŽOVIĆA, HAKIJA AVDIĆ ŽIVOT I OBIČAJI MUSLIMANA U BOSNI I HERCEGOVINI, ANTUN HANGI ŽIVOT, LJUDI I DOGAĐAJI: TUZLA NA RAZMEĐU XIX I XX STOLJEĆA, IZET ŠABOTIĆ ZNAMENITI BOŠNJACI I HERCEGOVCI U TURSKOJ CAREVINI, SAFVET-BEG BAŠAGIĆ ZPUTOPISI I HISTORIJSKO-ETNOGRAFSKI RADOVI, IVAN FRANJO JUKIĆ ZVORNIK – SLIKE I BILJEŠKE IZ PROŠLOSTI, MEHMED HUDOVIĆ ZVORNIK KROZ STOLJEĆA, GRUPA AUTORA, ZBORNIK RADOVA     …I JOŠ STOTINE KNJIGA, NAUČNIH RADOVA I TEKSTOVA DOSTUPNIH U SVJETSKIM I REGIONALNIM BIBLIOTEKAMA, AKADEMIJAMA, INSTITUTIMA, UNIVERZITETIMA, KNJIŽNICAMA, ARHIVIMA, PRIVATNIM BIBLIOTEKAMA I NA SVAKOM MOGUĆEM MJESTU.   (avlija.me) Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here