Grad Novi Pazar opredelio je dodatnih 15 miliona dinara za oblast socijalne zaštite. Sredstva, koja je obezbedilo Ministstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dodeljena su licenciranim pružaocima usluga, na osnovu raspisane javne nabavke a ugovore sa predstavnicima Centra za socijalni rad, Društvom za pomoć MNRO i Udruženjem psihologa potpisao je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac.


“Iz godine u godinu izdvaajmo sve više sredstava upravo za socijalne usluge. Danas smo potpisali tri značajna ugovora sa udruženjima u čijem je fokusu socio – humanitarna delatnost i briga o licima sa smetnjama u razvoju. Preko ovog projekta obezbeđen je posao za 69 lica a različitimuslugama biće obuhvaćeno ukupno 230 lica. Grad je početkom godine opredelio 39 miliona dinara za oblast socijalne zaštite, što je, sa današnjim potpisivanjem ugovora dostiglo značajnu cifru od 54 milona i po izdvajanjima za ovu oblast pozicioniralo Novi Pazar na sam vrh liste gradova i opština”, kazao je ovim povodom gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac.


Pomoćnik gradonačelnika Ensar Škrijelj ističe da će današnjim potpisivanjem ugovora Centar za socijalni rad sredstvima od 5 700 000 dinara realizovati dve usaluge socijalne zaštite – pomoć u kući I savetodano terapeutske i edukativne usluge.


“Grad osam godina finasira uslugu pomoć u kući ali poptisani ugovor znači da će usluge geronto domaćica moći da dobije i jedan broj lica sa liste čekanja. Posao je obezbeđen za deset novih geronto domaćica i tri psihologa. Psiholozi će se, kao i njihove ranije angažovane kolege, uključiti i u rad Call centra za psihološku podršku građanima i biće dodatno na usluzi građanima”, rekao je Škrijelj.


Društvo za pomoć MNRO će, u okviru ovog namenskog transfera od 4 miliona dinara realizovati uslugu predah porodice i uslugu dnevni boravak.


“Ovim uslugama obuhvaćeno je 65 korisnika, a na njihovoj ralizaciji angažovana su 32 radnika. Grad za potrebe naših korisnika uvek ima puno razumevanja i zahvalni smo na tome. Bezbednost naših korisnika nam je na prvom mestu pa tokom vanrednog stanja Društvo nije radilo, usled nemogućnosti da određene mere primenjujemo. Određene usluge pružali smo online a nadamo se da ćemo se uskoro, svi zajedno, vratiti uobičajenom funkcionisanju”, istakla je sekretar Društva Lejla Delić.


Udruženje psihologa Novi Pazar je licencirani pružalac dve vrste usluga socijalne zaštite, koje u kontinuitetu realizuje od 2016.


“Pet godina koriasnicima pružamo usluge lični pratilac deteta i personalna asistencija. Ovim uslugama će, u 2020. godini biti obuhvaćeno 48 korisnika, za šta je predviđen iznos od 5 100 000 dinara. Prvenstveno za naše korisnike, ali i za sve nas koji smo u Udruženju angažovani, potpisani ugovor znači obezbeđivanje značajnih sredstava i veliku pomoć. To konkretno znači angažovanje 19 saradnika – ličnih pratilaca i personalnih asistenata sa jedne, i kontinuitet u preko potrebnoj podršci za naše korisnike, sa druge strane”, rekla je ispred Udruženja Marija Tiosavljević.


Udruženje psihologa je, osim dodatne finansijkske podrške od Grada daas dobilo i jednu značajnu donaciju u vidu neuro feed back uređaja. Preko uređaja biće, potpuno besplatno kod 140 dece, realizovana terapijska metoda praćenja električne aktivnosti mozga (EEG-a).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here