Predsjednik Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Hasim Mekić, jedan od istaknutih ličnosti obrazovnog, političkog i društvenog života Sandžaka, veliki borac za prava svog naroda i svoje zemlje Sandžaka preselio je jučer na ahiret.

Prof. dr. Hasim Mekić je rođen 02.11.1959. godine u Bijelom Polju. Osnovnu i srednju školu završava u Novom Pazaru. Višu pedagošku školu završava 1980. godine u Prištini. Fakultet fizičke kulture završava u Prištini 1986.godine. Magistarske studije upisuje 2002. a završava  2006.godine na Fakultetu fizičke kulture u Nišu. Doktorsku tezu na Fakultetu fizičke kulture u Nišu uspješno je odbranio 2009. godine.

Radni vijek započinje 1980. godine u osnovnoj školi „Rifat Burdžović Tršo“ u Novom Pazaru. U istom periodu radi u DTV „Partizan“ sve do odlaska na odsluženje vojnog roka. Nakon odsluženja vojnog roka, radio je u više osnovnih škola. Od 1989. do 2003. godine pored rada u školama bio je i direktor dvije novopazarske osnovne škole.

Funkciju direktora Centra za decu i omladinu „Duga“ u Novom Pazaru, obavljao je, od aprila do novembra 2006.godine. Od 2006. godine radio je kao predavač na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru na Departmanu Biomedicinskih nauka, studijski program Sport i fizičko vaspitanje.

Za svoj rad i ostvarene rezultate nosilac je niza nagrada i priznanja: Gimnastičar 1978; kao vojnik „Značka primjernog vojnika“ 1981; Trener 1982; Sportski radnik za unapređenje i razvoj Fizičke kulture i sporta 1983; Priznanje Opštinske organizacije „Prijatelji djece“ 1998; Zahvalnicu Organizacionog odbora „Sandžačkih igara“ 2001;Pedagog Fizičke kulture 2001. Pored navedenih priznanja dobitnik je preko 20 medalja sa republičkih, kao i međurepubličkih takmičenja kao takmičar i kao trener.

Učesnik je mnogih domaćih i međunarodnih naučnih seminara i simpozijuma. Objavio je preko 30 naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima. Koautor je knjige Sportska gimnastika-teorija 2010 godine, koja je u upotrebi kao nastavni udžbenik. Autor je više praktikuma za praktičnu nastavu na predmetima gdje je izvodio nastavu. Dr. Mekić je značajno doprinio obnavljanju Sandžačkih sportskih igara, najveće sportske manifestacije u našem regionu.

Prof. Mekić ostaće upamćen kao čovjek naročitih ljudskih vrlina, poštenja i čestitosti te kao čovjek koji je uvijek težio unapređenju svoje društvene zajednice.  Akademska zajednica u Sandžaku ostaje bez jednog od svojih najvrednijih radnika.

Bošnjačko nacionalno vijeće izražava duboko žaljenje zbog gubitka osobe koja je ostavila neizbrisiv trag na obrazovni i društveni razvoj Sandžaka.

Dr. Hasim Mekić iza sebe ostavlja suprugu Remziju i troje djece, sina Raida i ćerke Reisu i Merisu. Prof. dr. Hasim Mekić preselio je na ahiret od posljedica bolesti Kovid-19. Molimo Allaha dž.š. da mu podari džennet, a porodici sabur.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here