Vlada Srbije usvojila je Akcioni plan za sprovođenje strategije zapošljavanja od 2021. do 2023. godine po kome je predviđeno da se za različite projekte i aktivnosti ove godine izdvoji nešto više od sedam milijardi dinara kako bi se povećala uposlenost radno sposobnog stanovništva.
Prema saznanjima “Blica”, ti projekti biće realizovani kroz programe Ministarstva rada, sporta i omladine, privrede, prosvete, ali i lokalnih samouprava i Nacionalne službe za zapošljavanje, u čijim budžetima su za njih definisana i sredstva.
Cilj je da se obezbedi rast zaposlenosti kroz međusektorske mere i podizanje znanja kako bi se unapredila ponuda i potražnja za radnim angažovanjem, unapredi položaj nezaposlenih osoba na tržištu rada i istovremeno stvori institucionalni okvir za politiku zapošljavanja. Poseban fokus u tim programima vezan je za unapređenje položaja žena, mladih, osoba sa invaliditetom, korisnika novčane socijalne pomoći, kao i Roma jer oni, po proceni, imaju nepovoljan položaj na tržištu rada. Pored toga, obezbeđen je novac za posebne projekte prekvalifikacije nezaposlenih, i to za deficitarne IT stručnjake.
Sve te aktivnosti definisala je Radna grupa, koju je 20. juna 2020. godine formiralo Ministarstvo rada, koja je uradila i Strategiju zapošljavanja za period od 2021. do 2026. godine. Akcioni plan je konkretizacija mera za koje je u okviru različitih ministarstava i institucija, predviđen i novac za realizaciju. Po tom dokumentu Ministarstvo rada ove godine za projekat podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom obezbediće 550 miliona dinara a iz njegove kase platiće se i 150 miliona za IT prekvalifikaciju. Istovremeno u finansijskom planu NSZ za 2021. godinu je opredeljeno 5,2 milijarde dinara za mere aktivne politike zapošljavanja dok će lokalne samouprave za isti program obezbediti još 900 miliona.
I Ministarstvo sporta će iz svojih fondova obezbediti 100 miliona dinara za projekte vezane za zapošljavanje mladih dok je Ministarstvo prosvete planiralo 14,8 miliona za unapređenje kvaliteta obrazovanja i još 10 miliona za promociju dualnog obrazovanja. S druge strane Ministarstvo privrede je u okviru podrške razvoju preduzetništva obezbedilo još 200 miliona dinara.
Naš izvor iz Nemanjine 11 navodi da je cilj ovako definisanih mera značajno smanjenje nezaposlenih ljudi ali i unapređenje kvalitetne zaposlenosti.
– Ovom poslu Vlada je pristupila izuzetno ozbiljno zbog čega je i formirana radna grupa u kojoj su predstavnici različitih ministarstava i institucija ali i sindikata, poslodavaca i nekih međunarodnih organizacija poput GIZ a. Sve utvrđene aktivnosti ali i finansijska sredstva potrebna za njihovu realizaciju su sada objedinjena i tačno se zna šta i koliko košta. Posebno je značajno što su za kategorije nezaposlenih iz najugroženijih grupa, poput Roma, žena, invalida, izdvojena posebna sredstva – objašnjava naš sagovornik.
On dodaje da su ovi podsticaji predviđeni i za naredne dve godine.

– Za neke aktivnosti i 2022. i 2023. godini je predviđen i veći novac a Radna grupa će analizom utvrditi kako se planirane mere realizuju. Treba da napomenim da je za programe NSZ predviđeno i dodatnih 53 miliona dinara iz IPA fondova. Drugim rečima država ovakvom organizacijom želi da kroz različite projekte u narednom periodu dodatno smanji nezaposlenost koja na kraju 2020. godine je bila oko 10 odsto. Krajem 2023. godine će se uraditi još jedan Akcioni plan, koji će predvideti aktivnosti i novac do 2026. godine – kaže naš izvor.
Iz Vlade Srbije nam je potvrđeno da je usvojen Akcioni plan za sprovođenje zapošljavanja do 2023. godine.
– Pored 7,2 milijarde dinara koje su predviđene za ovu godinu u toku su pregovori i za obezbeđivanje dodatnih sredstava za realizaciju planiranih mera iz međunarodnih izvora finansiranja, kroz donacije, IPA projekte i druge mogućnosti – kažu u Vladi.
Evo koliko se novca izdvaja za zapošljavanje:
Ministarstvo rada
– 550 miliona za osobe sa invaliditetom i 150 miliona za IT prekvalifikaciju
NSZ
– 5,2 milijarde za mere aktivne politike zapošljavanja
Lokalne samouprave
– 900 miliona
Ministarstvo sporta
– 100 miliona za projekte zapošljavanja mladih
Ministarstvo prosvete
– 14,8 miliona za unapređenje obrazovanja i 10 miliona za promociju dualnog obrazovanja
Ministarstvo privrede
– 200 miliona za razvoj preduzetništva
Slađana Vukašinović
salter foto petar markovicFOTO: PETAR MARKOVIĆ / RAS SRBIJA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here